Chybové hlásenie: Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)

Zastarané vyhlásenie týkajúce sa obsahu databázy KB

Tento článok sa týka produktov, ku ktorým už spoločnosť Microsoft neposkytuje technickú podporu. Preto sa tento článok ponúka tak, „ako je“, a už nebude aktualizovaný.

DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows

P R I Z N A K Y

Pri zobrazovaní webovej stránky sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné nasledovnému:

Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)

P R I C I N A

Toto správanie sa môže vyskytnúť z nasledovných dôvodov:

 • V programe Internet Explorer je zakázaná možnosť prijímania súborov cookie.
 • Súbor cookie je poškodený.
 • Pri zmene nastavenia súborov cookie v programe Internet Explorer nebola databáza Registry správne aktualizovaná.
 • Systémový dátum počítača je nastavený príliš ďaleko v budúcnosti.

R I E S E N I E

Na odstránenie tohto problému použite vhodnú metódu.

Metóda 1

V programe Internet Explorer povoľte možnosť prijatia súborov cookie. Postupujte nasledovne:

 1. V programe Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje (alebo v ponuke Zobraziť v programe Internet Explorer verzie 4.x).
 2. V programe Internet Explorer 5 kliknite na kartu Zabezpečenie a potom kliknite na tlačidlo Vlastná úroveň. Kliknite na možnosť Povoliť alebo Potvrdiť pre položku Cookies uložené na počítači.

  V programe Internet Explorer 4.x kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na položku Opýtať sa pred akceptovaním cookies alebo Vždy akceptovať cookies.
 3. Klikajte na tlačidlo OK, kým neprejdete späť do programu Internet Explorer.
 4. Pripojte sa na webovú adresu, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“, aby ste overili možnosť prístupu na danú webovú stránku.
Ak zvolíte možnosť Opýtať sa pred akceptovaním cookies a napriek tomu nemáte prístup na danú webovú stránku, opakujte kroky v metóde 1 a zvoľte možnosť Vždy akceptovať cookies (resp. možnosť Povoliť v programe Internet Explorer 5).

Metóda 2

Premenujte súbor cookie v priečinku Windows\Cookies pre webovú stránku, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“. Na premenovanie súboru cookie použite tento postup:

 1. Dvakrát kliknite na položku Môj počítač, dvakrát kliknite na jednotku, v ktorej je umiestnený priečinok Windows, dvakrát kliknite na priečinok Windows a napokon dvakrát kliknite na priečinok Cookies.
 2. V priečinku Cookies premenujte súbor „Meno používateľa@webová lokalita.txt“, pričom Meno používateľa je meno, ktoré používate na prihlásenie do systému Windows, a webová lokalita je názov webovej lokality, ku ktorej sa pokúšate pripojiť. Napríklad:

  používateľ@microsoft.txt
  Podľa tohto príkladu môžete premenovať súbor používateľ@microsoft txt na používateľ@microsoft.old. Ak chcete získať ďalšie informácie o premenovaní súboru, kliknite na ponuku Štart, potom na položku Pomocník, na kartu Index, zadajte text premenovanie a potom dvakrát kliknite na tému Premenovanie súborov.
 3. Pripojte sa na webovú stránku, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“ a overte možnosť prístupu na danú webovú stránku.

Metóda 3

Zmeňte výber možnosti pre súbory cookie na správnu aktualizáciu databázy Registry. Postupujte nasledovne.

Internet Explorer 5

V programe Internet Explorer kliknite na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje, kliknite na kartu Zabezpečenie, zvoľte nižšiu úroveň zabezpečenia pre Internetovú zónu a kliknite na tlačidlo OK.

Internet Explorer 4.x

 1. V programe Internet Explorer kliknete na položku Možnosti siete Internet v ponuke Zobraziť.
 2. Kliknite na kartu Spresnenie a potom kliknite na inú možnosť pre súbory cookie, než je momentálne vybratá.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
 4. V programe Internet Explorer kliknete na položku Možnosti siete Internet v ponuke Zobraziť.
 5. Kliknite na kartu Spresnenie a potom na možnosť pre súbory cookie, ktorú chcete použiť.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Pripojte sa na webovú stránku, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“ a overte možnosť prístupu na danú webovú adresu.

Metóda 4

UPOZORNENIE: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, budete môcť vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Internet Explorer 5

 1. Použite Editor databázy Registry na zmenu hodnoty „1A02“ v rámci príslušného kľúča v položke:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurentVersion\InternetSettings\Zones

  Hodnoty:


  1 = Lokálna sieť intranet
  2 = Dôveryhodné lokality
  3 = Internet
  4 = Vyhradené lokality
 2. Pripojte sa na webovú stránku, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“ a overte možnosť prístupu na danú webovú adresu.

Internet Explorer 4.x

 1. Použite Editor databázy Registry na zmenu hodnoty „AllowCookies“ v nasledujúcom kľúči databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings
  Ako hodnotu pre položku „AllowCookies“ použite jednu z nasledujúcich hodnôt:


  Význam Hodnota
  ---------------------------------------
  Opýtať sa pred akceptovaním cookies 0
  Vždy akceptovať cookies 1
  Vypnúť používanie cookies 2
 2. Pripojte sa na webovú adresu, z ktorej ste prijali chybové hlásenie „Not Accepting Cookies (Súbory cookie sa neprijímajú)“ a overte možnosť prístupu na danú webovú adresu.

Metóda 5

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia a potom kliknite na položku Ovládací panel.
 2. Dvakrát kliknite na položku Dátum a čas.
 3. Na karte Dátum a čas nastavte dátum počítača na aktuálny dátum.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

D A L S I E I N F O R M A C I E

V programe Internet Explorer 4.x sa zmeny možností cookies na karte Spresnenie v dialógovom okne Možnosti siete Internet zapisujú do nasledovného kľúča databázy Registry:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\AllowCookies
Hodnota AllowCookies v databáze Registry neexistuje, kým nezmeníte možnosť používania súborov cookie na karte Spresnenie v dialógovom okne Možnosti siete Internet. Okrem toho, ak odstránite program Internet Explorer 4.0, nastavenie v databáze Registry sa nemusí zmeniť na pôvodné nastavenie.


Ďalšie informácie o súboroch cookie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

154360 Informácie o upozorňujúcej správe zabezpečenia pre súbory cookie v programoch Internet Explorer a Outlook Express (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Vlastnosti

ID článku: 175662 – Posledná kontrola: 7. 2. 2006 – Revízia: 1

Pripomienky