Automatická diagnostika a oprava problémov so súbormi a priečinkami vo Windowse

Pomocou týchto krokov vykonajte automatickú diagnostiku a opravu problémov so súbormi a priečinkami vo Windowse. Tieto problémy môžu zahŕňať situácie, keď nie je možné odstrániť súbory alebo priečinky z koša, alebo problémy pri pokuse kopírovať, presunúť, premenovať alebo odstrániť súbor.

  • Na tejto stránke vyberte tlačidlo Stiahnuť .
  • V dialógovom okne Sťahovanie súboru kliknite na tlačidlo Spustiť alebo Otvoriť a potom postupujte podľa pokynov v poradcovi pri riešení problémov so súbormi a priečinkami.

Stiahnuť
 

  • Nedá sa vyprázdniť Kôš alebo odstrániť súbor, prípadne priečinok v koši.
  • Pri pokuse premenovať alebo presunúť súbor sa zobrazí toto chybové hlásenie: „Súbor alebo priečinok neexistuje.“
  • Keď skopírujete, presuniete, premenujete alebo odstránite súbor na sieti, zobrazí sa toto chybové hlásenie: „Vyskytla sa chyba povolení pre sieť alebo súbory. Sieťové pripojenie sa zrejme prerušilo“ alebo „Priečinok neexistuje. Súbor bol pravdepodobne premiestnený alebo odstránený. Chcete ho vytvoriť?“
  • Nastavenia zobrazenia alebo prispôsobenia pre jeden alebo viac priečinkov sa pravdepodobne stratili alebo sú nesprávne.
  • Vo Windows Prieskumníkovi sa nedajú použiť klávesové skratky na výber viac ako jednej položky alebo v okne Windows Prieskumník sa nedá vybrať viac položiek tak, že pri ich výbere položiek podržíte stlačený kláves Shift alebo Ctrl.
  • Niektoré ikony v časti Tento počítač, v programe Windows Prieskumník, na pracovnej ploche alebo na paneli Rýchle spustenie sa náhodne menia.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Vlastnosti

ID článku: 17590 – Posledná kontrola: 14. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky