Ako zmeniť názov okna programu Internet Explorer

S U H R N

Názov okna programu Internet Explorer pozostáva z názvu stránky a názvu programu Internet Explorer. V tomto článku je popísané, ako pridať alebo odstrániť vlastný názov okna programu Internet Explorer.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Názov stránky určuje značka HTML (Hypertext Markup Language) <TITLE> na aktuálnej stránke. Ak napríklad chcete, aby sa v záhlaví okna programu Internet Explorer zobrazila hodnota „Vitajte na domovskej stránke spoločnosti Microsoft“, webová stránka musí mať pre značku <TITLE> definovanú nasledovnú hodnotu:

<TITLE>Vitajte na domovskej stránke spoločnosti Microsoft</TITLE>
Predvolený názov okna programu Internet Explorer je „Microsoft Internet Explorer“. Poskytovatelia internetového obsahu, poskytovatelia internetových služieb a podnikoví správcovia však môžu pomocou súpravy IEAK (Microsoft Internet Explorer Administration Kit) tento predvolený názov okna prispôsobiť. Názov okna je možné prispôsobiť aj manuálne - úpravou databázy Registry.

Prispôsobením názvu okna programu Internet Explorer sa do predvoleného názvu okna programu Internet Explorer pridá text „provided by <váš vlastný názov>“:

Názov stránky – Microsoft Internet Explorer provided by Vlastný názov

Manuálne pridanie alebo odstránenie vlastného názvu okna

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP

V tejto sekcii je popísané, ako pridať alebo odstrániť vlastný názov okna programu Internet Explorer manuálnou úpravou databázy Registry. Použite na to príslušný postup.

Pridanie vlastného názvu okna programu Internet Explorer

Pomocou Editora databázy Registry pridajte hodnotu reťazca s názvom Window Title do nasledovného kľúča databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Údajová hodnota je názov, ktorý sa má zobraziť v okne programu Internet Explorer.


POZNÁMKA: V systéme Windows NT by sa namiesto hodnoty typu String mala použiť hodnota typu REG_SZ.

Odstránenie vlastného názvu okna programu Internet Explorer

Pomocou Editora databázy Registry odstráňte nasledovnú hodnotu v databáze Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Keď odstránite túto hodnotu, predvolený názov okna bude Microsoft Internet Explorer.
Vlastnosti

ID článku: 176497 – Posledná kontrola: 28. 4. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky