Doplnky pre Windows Home Server

Máte už Windows Home Server a chcete dokázať ešte viac? Pozrite si tieto doplnky tretích strán:

 • Windows Home Server Connector pre Windows Phone 7. Doplnok Windows Home Server Phone Connector vám umožňuje pripojiť sa k domácemu serveru pomocou telefónu Windows Phone 7. S týmto nástrojom môžete použiť svoj telefón na vykonávanie úloh správy vzdialeného servera (napríklad na zobrazovanie upozornení, spravovanie používateľov a spúšťanie a zastavovanie zálohovania) a na zobrazovanie alebo pristupovanie k mediálnym súborom, ktoré sú uložené na serveri.
 • Advanced Admin Console 2011. Rozširuje prístup k rôznym ovládacím prvkom na správu servera prostredníctvom riadiaceho panela.
 • AWIECO DriveInfo. Bezplatný doplnok, ktorý poskytuje grafický prehľad pevných diskov a zdieľaných priečinkov v rámci riadiaceho panela.
 • AWIECO Remote Launcher. Poskytuje prístup k ďalším funkciám správy a systémovým nástrojom na riadiacom paneli systému Windows Home Server 2011.
 • AWIECO WakeOnLAN. Bezplatný doplnok, ktorý umožňuje systému Windows Home Server spustiť každý počítač, ktorý je pripojený k sieti.
 • Cloudberry Online Backup for Windows Home Server. Umožňuje zálohovať údaje na domácom serveri v cloude.
 • Integrity Checker. Tichý a účinný nástroj, ktorý automaticky vyhľadáva nové údaje.
 • KeepVault. KeepVault a KeepVault Pro & Business sú doplnky na synchronizáciu údajov a zálohovanie do cloudu pre Windows Home Server.
 • Lights-Out. Doplnok na správu napájania, ktorý vám umožňuje uviesť server do režimu spánku alebo dlhodobého spánku v naplánovaných časoch (doplnok pre používateľov na úrovni expertov).
 • My Movies for Windows Home Server 2011. Poskytuje automatické kopírovanie zvukových CD diskov a filmov z interných alebo pripojených optických USB diskov a monitoruje zdieľané priečinky, aby mohol pridať metaúdaje ku kopírovaným diskom alebo k filmom a televíznym programom, ktoré už sú uložené na serveri.
 • Remote Notification. Informuje vás o aktuálnom stave systému Windows Home Server bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, a posiela vám všetky udalosti súvisiace so stavom, ktoré vygeneruje Windows Home Server, vrátane udalostí vytvorených inými doplnkami, ako je napríklad Home Server SMART alebo Remote Alert.
 • WHSuTorrent. Umožňuje vám monitorovať a spravovať sťahovanie prostredníctvom vzdialenej webovej lokality systému Windows Home Server 2011.


Vlastnosti

ID článku: 17778 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky