Vytvorenie nového hesla alebo obnovenie hesla pre konto Microsoft

Vzťahuje sa na: Konto Microsoft

Skôr než začnete


Budete potrebovať pracovné e-mailové konto, ku ktorému máte prístup, aby sme vám mohli odoslať informácie o vašej žiadosti. Môžete použiť ľubovoľné aktívne e-mailové konto, dokonca aj konto patriace priateľovi alebo príbuznému. Ak nemáte k dispozícii iné e-mailové konto, ku ktorému máte prístup, môžete si bezplatne vytvoriť dočasné konto outlook.com výberom položky Vytvoriť na stránke na prihlásenie do konta Microsoft.

Fill out the recovery form


 1. Go to account.live.com/acsr and provide the email address, phone number, or username for the account you are trying to recover. 
 2. Provide an email address (other than the one you are trying to recover) that we can use to contact you about your request.
 3. Enter the characters you see on the screen to prove you're not a robot, then select Next.
 4. A screen will pop up asking you to verify the contact email address. Check that email for a message from us with the security code, enter that code, then select Verify.
   
 5. Fill in as much info as you can, even if you're not sure. See Tips for filling out the recovery form below.

 6. Select Submit when you're finished, and we'll respond within 24 hours.

Tips for filling out the recovery form


Set yourself up for success

 • Complete the form from a device and a location that we will recognize such as a device with which you’ve recently signed into your account and a location like your home or office where you commonly use that device.
 • Collect as much information as you can about your Microsoft account and services before you begin:
  • If you’re an Outlook.com or Hotmail.com user, we’ll ask you questions about your contacts and email subject lines. Check with friends and family that you correspond with for help.
  • If you have an Xbox console, you will be asked to provide the hardware ID of a console that you’ve used frequently. Make sure you get the ID from a console you use a lot. If you recently bought a new one, try to get the hardware ID from your old console. Here’s how you can get that information:
  • Skype customers will be asked for the SkypeID or names of contacts on their account. If you use Skype to call mobile or landline phones, you’ll also be asked for some of those along with details about a recent Skype purchase.

Completing the form

The more information you can include in the form, the better the chance you’ll have of regaining access to your account. Answer as many questions as you can as thoroughly as possible. If you’re not sure, guessing is ok — wrong answers don’t count against you.

 • When you enter your email address, keep in mind that some domains may be country specific such as @outlook.co.uk.
 • If you’ve had your account for several years, the details on file may not match your current situation, so think about what you may have entered when you first signed up. Is it possible that you moved or changed your name?
 • Think about passwords that you use on other accounts that you may have used here. This is another place where a good guess can pay off.
 • When you get to a question that lets you “add more," fill in as much information as you are able.
 • Email subject lines need to be exact.
 • Gamertags are not case-sensitive but are space-sensitive.

After you've submitted


We'll send the results of your recovery request to the email address you provided.

If we're able to verify your account, we'll send you instructions to recover your account. After you get back into your account, see Help protect your Microsoft account for steps you can take to secure your account going forward.

What if my request wasn't granted?

 • We recommend that you try again, up to two times per day. You may find more information or have remembered something that will help.
 • A customer support advocate will not be able to help you beyond what you can do for yourself in the form. To protect your account and its content, advocates are not allowed to change account details or send password reset links.
 • You can always create a new account if you’re having trouble with the recovery request and try again later when you remember something new that might help.

Obnovenie konta pomocou bezpečnostných informácií


 1. Prejdite na stránku Obnovenie konta a zadajte e-mailovú adresu, telefónne číslo alebo meno v Skype, ktoré používate na prihlásenie. Potom vyberte položku Ďalej.
 2. Opýtame sa vás, kde chcete získať svoj bezpečnostný kód. Vyberte niektorú z alternatívnych kontaktných e-mailových adries alebo telefónnych čísel v tomto konte. Potom vyberte položku Ďalej.

  • Ak nerozpoznávate žiadnu z uvedených metód kontaktovania, v prehliadači kliknite na šípku späť a uistite sa, že ste zadali správne meno používateľa. Niekedy sa môže stať, že ste ho iba nesprávne napísali. Ak si myslíte, že nemáte správne meno používateľa, pozrite si tipy na nájdenie správneho mena používateľa v téme Nájdenie konta Microsoft.
  • Ak v konte nie sú k dispozícii žiadne metódy kontaktovania, ktoré by ste mohli použiť, vyberte položku Nič z toho nemám a potom v tomto článku prejdite nižšie na časť Obnovenie konta Microsoft v prípade, že nemôžete získať overovací kód.
 3. Zadajte požadované informácie na overenie, že skutočne ide o vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Potom vyberte položku Odoslať kód.
 4. Bezpečnostný kód odošleme na alternatívny kontakt podľa vášho výberu. Ak ho nevidíte, skontrolujte svoj priečinok nevyžiadanej pošty. Ak tam nie je, môžete vybrať položku Použiť inú možnosť overenia.
 5. Zadajte bezpečnostný kód do poľa Overenie vašej identity a potom vyberte položku Ďalej.
 6. Zadajte heslo do poľa Nové heslo. Potom ho potvrďte opätovným zadaním do poľa Znova zadajte heslo.

Nemôžete získať overovací kód


Ak ste pre svoje konto predtým zapli dvojstupňové overenie, formulár žiadosti o obnovenie nebudete môcť použiť. Keď zapnete dvojstupňové overenie, nikto sa nebude môcť prihlásiť bez dvoch druhov identifikácie bez ohľadu na to, koľko informácií má o vašom konte. Ďalšie informácie nájdete v článku Informácie o dvojstupňovom overení.

Ak pre svoje konto nemáte zapnuté dvojstupňové overenie, vyplňte a odošlite formulár na obnovenie.

Odoslanie formulára na obnovenie

Skôr ako začnete, je potrebné vykonať niekoľko krokov.

Predtým, ako začnete, zhromaždite podľa možností čo najviac informácií o vašom konte a službách spoločnosti Microsoft:

 • Ak ste používateľ služby Outlook.com alebo Hotmail.com, budeme vám klásť otázky o vašich kontaktoch a riadkoch s predmetom e-mailu. Požiadajte o pomoc priateľov a príbuzných, s ktorými komunikujete.
 • Ak máte konzolu Xbox, zobrazí sa žiadosť o zadanie ID hardvéru konzoly, ktorú ste často používali. Ak ste si nedávno kúpili novú, pokúste sa získať ID hardvéru zo starej konzoly. Tu je postup, ako získate tieto informácie:
 • Zákazníkom služby Skype sa zobrazí výzva na zadanie SkypeID alebo mien kontaktov v ich konte. Ak používate Skype na telefonovanie na mobilné alebo pevné linky, zobrazí sa výzva na poskytnutie niektorých z nich spolu s údajmi o nedávnych nákupoch v Skype.

Po získaní všetkých potrebných informácií môžete začať vypĺňať formulár:

 1. Budete potrebovať pracovnú e-mailovú adresu, aby sme vám mohli odoslať informácie o vašej žiadosti. Túto e-mailovú adresu nebudeme uchovávať ani používať na marketingové účely. Ak žiadnu e-mailovú adresu nemáte, vyberte možnosť vytvoriť si novú adresu v službe Outlook.com.
 2. Zadajte znaky, aby sme vedeli, že nie ste robot, a vyberte tlačidlo Ďalej. Pošleme vám kód na túto e-mailovú adresu, aby sme sa uistili, že môžete dostávať naše odpovede. Zadajte tento kód do poskytnutého poľa.
 3. Vyplňte formulár zo zariadenia a miesta, ktoré rozpoznáme, napríklad zariadenie, s ktorým ste sa nedávno prihlásili do svojho konta, a miesto, napríklad váš domov alebo kanceláriu, kde bežne používate toto zariadenie.
 4. Zodpovedajte podľa možností čo najviac otázok, a tak podrobne, ako je to možné. Ak si nie ste istí, môžete skúsiť odpovede uhádnuť, nebude sa to počítať proti vám.
  • Ak zadáte svoju e-mailovú adresu, majte na pamäti, že niektoré domény môžu byť špecifické pre určitú krajinu, napríklad @outlook.co.uk.
  • Ak máte konto už niekoľko rokov, podrobnosti o súbore nemusia zodpovedať vašej aktuálnej situácii, preto porozmýšľajte, čo ste mohli zadať pri registrácii. Je možné, že ste sa presťahovali alebo zmenili meno?
  • Porozmýšľajte o heslách, ktoré ste používali v ostatných kontách, ktoré ste mohli použiť tu. Toto je ďalšie miesto, kde sa dobrý tip môže vyplatiť.
  • Keď sa dostanete na otázku, ktorá umožňuje „doplniť informácie“, uveďte podľa možností čo najviac informácií.
  • Riadky s predmetom e-mailu musia byť presné.
  • V menovkách hráča sa nerozlišujú malé a veľké písmená, ale medzery sa rozlišujú.

Po odoslaní formulára na obnovenie konta

 • Výsledky žiadosti o obnovenie vám zašleme na zadanú e-mailovú adresu.
 • Pokiaľ budeme môcť overiť vaše konto, pošleme vám pokyny na obnovenie konta.
 • Keď získate svoje konto späť, pozrite tému Zaistenie ochrany konta Microsoft, kde nájdete kroky, pomocou ktorých môžete ďalej zaistiť svoje konto.

Čo ak nemôžete dokázať, že ste vlastníkom konta?

 • Odporúčame skúsiť to znova, maximálne dvakrát za deň. Možno zistíte ďalšie informácie alebo si spomeniete na niečo, čo vám pomôže.
 • Ak sa vyskytnú problémy so žiadosťou o obnovenie, kedykoľvek si môžete vytvoriť nové konto a skúsiť to znova neskôr, keď si spomeniete na nové informácie, ktoré vám môžu pomôcť.
 • V záujme ochrany vášho konta Microsoft a obsahu niekedy musíme povedať nie. Spolu s používaním silných hesiel, šifrovania, kontaktných informácií na zabezpečenie a ďalších technológií na uchovanie vášho obsahu v bezpečí máme prísne pravidlá, ako vám naši pracovníci môžu pomôcť s vaším kontom. Len vy môžete vytvoriť nové heslo a vykonať zmeny zabezpečenia vo svojom konte.