Vizualizácie pre Windows Media Player

Vizualizácie sú farby, tvary a vzorky, ktoré sa v režime Prehráva sa vo Windows Media Playeri pohybujú podľa hudby. Prehrávač sa dodáva s množstvom vizualizácií a na tejto stránke si môžete stiahnuť ďalšie.

    
Blazing Colors
 
Blazing Colors

Veľkosť súboru: 169 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
 
Color Cubes
 
Color Cubes
Veľkosť súboru: 169 KB
Autor: Averett
& Associates
Stiahnuť
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
Veľkosť súboru: 837 KB 
Autor: Averett &  Associates
Stiahnuť
Energy Bliss
  
Energy Bliss
Veľkosť súboru: 521 KB
Autor: Microsoft a Averett & Associates
Stiahnuť
 
G-Force
 
G-Force 
Veľkosť súboru: 3,4 MB 
Autor:
SoundSpectrum
Získať
The Grind
 
The Grind
Veľkosť súboru: 2.37 MB Autor: Microsoft a Warner Bros.
Stiahnuť
Morphyre
 
Morphyre
Veľkosť súboru: 8.71 MB Autor: Pur3 Ltd
Získať
Picture Viz I
 
Picture Viz I
Veľkosť súboru: 184 KB
Autor: Averett
& Associates
Stiahnuť
Picture Viz II
 
Picture Viz II
Veľkosť súboru: 192 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
Psychedelia Viz Pack
 

Psychedelia Viz Pack
Veľkosť súboru: 5,6 MB
Autor: Tim Cowley a Stephen Coy
Stiahnuť
Pulsing Colors
 
Pulsing Colors
Veľkosť súboru: 170 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
Softie the Snowman II
 
Softie the Snowman II 
Veľkosť súboru: 558 KB
Autor: Averett
& Associates
Stiahnuť
SoftSkies
 
SoftSkies
Veľkosť súboru: 7,2 MB
Autor: SoundSpectrum
Získať
Terminator III
 
Terminator III
Veľkosť súboru: 2,54 MB Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
Trilogy I
 
Trilogy I
Veľkosť súboru: 177 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
Trilogy II
 
Trilogy II
Veľkosť súboru: 177 KB
Autor: Averett
& Associates
Stiahnuť
Trilogy III
 
Trilogy III
Veľkosť súboru: 177 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
WhiteCap
 
WhiteCap
Veľkosť súboru: 753 KB
Autor: SoundSpectrum
Získať
Windows�Media 9 Series
 

Windows Media 9 Series
Veľkosť súboru: KB 366
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť
 
Vlastnosti

ID článku: 17878 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky