Najčastejšie otázky o politike životného cyklu technickej podpory – Microsoft Azure

Späť na domovskú stránku životného cyklu
 

Na tejto strane: 

POZNÁMKA: Táto stránka s najčastejšími otázkami bola aktualizovaná 10. novembra 2014 zmenami vo formátovaní. 


 Otázky týkajúce sa politiky Azure

1. Aká je politika životného cyklu technickej podpory pre Microsoft Azure?
2. Aká je politika životného cyklu technickej podpory pre službu Azure Cloud Services?


 Otázky týkajúce sa hosťovského operačného systému

Všetky podrobnosti implementácia ukončenia používania operačného systému Azure sú uvedené na stránke siete MSDN Vydania hosťovských operačných systémov Azure a matica kompatibility so súpravou SDK tu.

 
3. Kedy sa ukončí používanie rodiny hosťovských operačných systémov?
4. Ako sa zákazníkom oznámi ukončenie používania rodiny hosťovských operačných systémov?
5. Ako sa môže zmierniť vplyv migrácie?
6. Čo robiť, keď moja webová aplikácia vyžaduje hlbšiu integráciu s operačným systémom?
7. Čo možno očakávať počas 12-mesačnej lehoty oznámenia?
8. Čo možno očakávať po 12-mesačnej lehote oznámenia?
9. Čo môžem očakávať po uplynutí lehoty pre verziu hosťovského operačného systému (úroveň opravy)?
10. Ako sa zákazníkom oznámi aktualizácia verzie hosťovského operačného systému?


 Otázky týkajúce sa súpravy SDK (Software Development Kit)

 
11. Ako budú zákazníci informovaní o ukončení používania sady SDK?
12. Môžu zákazníci vytvárať cloudové služby na platforme Azure pomocou súpravy Azure SDK, ktorá o 12 mesiacov bude zastaraná?
13. Môžu zákazníci vytvárať a upravovať služby Microsoft Azure Cloud Services pomocou zastaranej súpravy Microsoft Azure SDK po uplynutí obdobia 12 mesiacov?
14. Čo sa stane zákazníkom, ktorí budú spúšťať cloudové služby (nasadenia) vytvorené nepodporovanou verziou súpravy Microsoft Azure SDK?
15. Aký je plán ukončovania používania sád SDK, ktoré sú staršie než podporované verzie N-1?
16. Aký je proces inovácie na novšiu verziu súpravy SDK?
17. Budú staršie verzie rozhrania .NET Framework podporované v nových rodinách operačných systémov?
Dôležité prepojenia a adresy URL


Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje Vyhlásenie týkajúce sa politiky spoločnosti Microsoft a oznámenie o zmene. Navštevujte túto stránku pravidelne a pozrite si zmeny, ktoré tu môžu byť uvedené.

Vlastnosti

ID článku: 18486 – Posledná kontrola: 26. 7. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky