Používanie senzora vo Windowse 7

Čo je senzor?

Senzory sú hardvérové súčasti, ktoré môžu počítaču poskytnúť informácie o jeho polohe, prostredí a iné informácie. Programy v počítači môžu mať prístup k informáciám zo senzorov a potom ich uložiť alebo použiť, čím vám pomôžu s každodennými úlohami alebo zlepšia prácu s počítačom. Existujú dva typy senzorov:

 • Senzory, ktoré sú vstavané do počítača
 • Senzory, ktoré sú pripojené k počítaču pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia

Medzi senzory patrí napríklad senzor polohy, ako napríklad prijímač GPS, ktorý dokáže zistiť aktuálnu polohu vášho počítača. Program potom môže použiť informáciu o polohe a ponúknuť vám informácie o reštauráciách vo vašom okolí alebo trasu do vášho nasledujúceho cieľa. Svetelný senzor nainštalovaný v počítači môže zistiť svetelné podmienky vo vašom okolí a potom zodpovedajúcim spôsobom upraviť jas obrazovky.

Používanie lokalizačných a iných senzorov

Pomocou senzorov vám môžu programy v počítači prispôsobiť informácie a služby na základe polohy, prostredia a ďalších informácií. Pomocou senzora pozície a počítača môžete napríklad nájsť reštauráciu vo svojom okolí, získať trasu do tejto reštaurácie, poslať trasu priateľovi a potom sa podľa trasy na mape dostať do svojho cieľa.

Po nainštalovaní a zapnutí senzora v počítači môžu programy získať prístup k informáciám z daného senzora. Programy potom môžu tieto informácie uložiť alebo použiť, čím vám pomôžu s každodennými úlohami alebo zlepšia prácu s počítačom. Ak chcete zabrániť tomu, aby sa k informáciám zo senzora dostali všetky programy a používateľské kontá, môžete senzor vypnúť.

Keďže niektoré programy môžu odosielať osobné údaje cez sieťové pripojenia, môžete senzor zapnúť alebo vypnúť iba vtedy, keď ste do Windowsu prihlásení s kontom správcu.

Prístup k osobným informáciám o niektorých používateľoch vášho počítača môžete obmedziť. 

Aký vplyv má senzor na moje osobné údaje?

Keď je senzor zapnutý, podľa predvoleného nastavenia môžu všetky programy a používatelia na vašom počítači získať prístup k informáciám zo senzora. Windows vás dočasným zobrazením ikony Senzor pozície a iné senzory v oblasti oznámení upozorní, keď programy získavajú prístup k informáciám o vašej polohe. Windows zobrazí túto ikonu, keď program alebo služba prvýkrát získava prístup k polohe vášho počítača zo senzora.

Niektoré programy môžu používať osobné informácie (napríklad vašu polohu) zo senzorov bez vášho povolenia. Prístup k informáciám zo senzorov môžete pre programy obmedziť podľa používateľského konta.  

Zmena možnosti získavania informácií zo senzora

Môže sa stať, že budete chcieť obmedziť programy alebo služby (ktoré sú spustené na pozadí pre všetky používateľské kontá) tak, aby nemali prístup k informáciám zo senzorov. Keď prvý raz zapnete senzor, predvolene môžu všetky programy a služby získavať prístup k informáciám zo senzora pre všetky používateľské kontá. Programom môžete na základe vlastného rozhodnutia obmedziť prístup k informáciám zo senzorov podľa používateľského konta. Službám môžete tiež obmedziť prístup k informáciám zo senzorov, ale toto nastavenie sa použije vo všetkých používateľských kontách.

 1. Otvorte okno Senzor pozície a iné senzory kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom na Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo senzory a potom kliknite na položku Senzor pozície a iné senzory
 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť používateľské nastavenia.
 3. V časti Senzor kliknite v zozname na senzor, pre ktorý chcete zmeniť používateľské nastavenia.
 4. V časti Prístup začiarknite políčko vedľa každého mena používateľa, čím poskytnete prístup, alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa každého mena používateľa, čím prístup zrušíte. Potom kliknite na položku OK.
  Vyzaduje sa povolenie spr?vcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Zapnutie alebo vypnutie senzora

Po zapnutí senzora môžu programy používať informácie z daného senzora. Senzory nainštalované v počítači môžete zapnúť alebo vypnúť v Ovládacom paneli v časti Senzor pozície a iné senzory. Vypnutie senzora neznamená, že sa vypne úplne. Niektoré programy môžu mať naďalej prístup k informáciám zo senzora, aj keď je vypnutý.

Keď je senzor zapnutý, predvolene majú k informáciám z tohto senzora prístup všetci používatelia a všetky programy v počítači. Keď program alebo služba prvýkrát získa prístup k informáciám zo senzora polohy v počítači, Windows v oblasti oznámení dočasne zobrazí ikonu Senzor pozície a iné senzory. 

Zapnutie alebo vypnutie senzora

 1. Otvorte okno Senzor pozície a iné senzory tak, že kliknete na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom na Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo senzory a potom kliknite na položku Senzor pozície a iné senzory.
 2. Začiarknite políčko vedľa senzora, ktorý chcete zapnúť, alebo zrušením začiarknutia políčka senzor vypnite a potom kliknite na položku Použiť.
  Vyzaduje sa povolenie spr?vcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Inštalovanie alebo odinštalovanie senzora

Prečítajte si informácie dodávané so senzorom alebo prejdite na webovú lokalitu výrobcu senzora. Po nainštalovaní senzora ho musíte zapnúť. To umožní programom získať prístup k informáciám zo senzora.

Odinštalovanie senzora

 1. Otvorte okno Senzor pozície a iné senzory kliknutím na tlačidlo Štart
  Obrázok tlačidla Štart
  a potom na Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo senzory a potom kliknite na položku Senzor pozície a iné senzory.
 2. Kliknite na senzor, ktorý chcete odinštalovať.
 3. V časti Ďalšie možnosti kliknite na položku Odinštalovať tento senzor a potom kliknite na položku OK. 
  Vyzaduje sa povolenie spr?vcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenia, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Vlastnosti

ID článku: 18522 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky