Zmena predvolených programov Windowsu 7

Predvolený program je program, ktorý Windows používa na otvorenie určitého typu súboru, ako je napríklad hudobný súbor, obrázok alebo webová stránka. Ak máte napríklad v počítači nainštalovaných viac webových prehliadačov, môžete jeden z nich nastaviť ako predvolený prehliadač.

Kliknutím na tlačidlo Štart
Obrázok tlačidla Štart
 a potom na položku Predvolené programy otvorte dialógové okno Predvolené programy.

V dialógovom okne Predvolené programy môžete:
 
Nastaviť predvolené programy
Priradiť typ súboru k programu
Zmeniť nastavenie automatického prehrávania
Nastaviť predvolené programy pre tento počítač


Vlastnosti

ID článku: 18539 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky