Návod na opätovné vytvorenie ikony Zobraziť pracovnú plochu na paneli Rýchle spustenie v systéme Windows XP

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Popis problému

Na paneli Rýchle spustenie v systéme Windows XP nie je zobrazená ikona Zobraziť pracovnú plochu a chcete túto ikonu používať namiesto iných postupov na zobrazenie pracovnej plochy alebo otvorených okien.

Riešenie

Ak chcete, aby sme pre vás opäť vytvorili ikonu Zobraziť pracovnú plochu, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo alebo prepojenie Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.

Opraviť tento problém
Poznámky
 • Ak sa chcete uistiť, že ikona Zobraziť pracovnú plochu sa zobrazí na paneli Rýchle spustenie, v nastavení systému Windows XP je potrebné zapnúť funkciu Zobraziť panel Rýchle spustenie.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete sami opätovne vytvoriť ikonu Zobraziť pracovnú plochu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na položku Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Pozorne skopírujte nasledovný text a prilepte ho do programu Poznámkový blok:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako a súbor uložte na pracovnú plochu ako Show Desktop.scf. Na pracovnej ploche sa vytvorí ikona Zobraziť pracovnú plochu.
 4. Presuňte ikonu Zobraziť pracovnú plochu myšou na panel Rýchle spustenie.

Informácie pre pokročilých používateľov


Panel Rýchle spustenie používa súbory uložené v nasledujúcom priečinku:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Iné možnosti použitia ikony Zobraziť pracovnú plochu

Na rýchle zobrazenie pracovnej plochy alebo otvorených okien bez použitia ikony Zobraziť pracovnú plochu na paneli Rýchle spustenie môžete použiť niektorý z nasledujúcich postupov:
 • Na klávesnici stlačte klávesy kláves s logom Windows+D.
 • Kliknite pravým tlačidlom na panel úloh systému Windows a potom kliknite na položku Zobraziť pracovnú plochu alebo na položku Zobraziť otvorené okná.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak potrebujete pomoc s bežnými úlohami údržby systému v systéme Windows Vista, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 190355 – Posledná kontrola: 31. 10. 2013 – Revízia: 1

Pripomienky