SK0499:OL2000: Ako riešit problém s e-mailovou správou zablokovanou v priecinku Pošta k odeslání

S U H R N

V niektorých prípadoch sa vaša odoslaná e-mailová správa presunie do priečinka Pošta k odeslání, ale nikdy sa nepresunie do priečinka Odeslaná pošta. Tento článok popisuje, ako riešiť problémy s e-mailovou správou, ktorá ostala v priečinku Pošta k odeslání v programe Microsoft Outlook.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Zablokovanie odoslanej správy v priečinku Pošta k odeslání môže spôsobiť ľubovoľná z nasledujúcich príčin:
Otvorili ste správu v priečinku Pošta k odeslání predtým, ako bola odoslaná.

Pracujete offline a nepripojili ste sa.

Máte poškodené súbory Osobných priečinkov alebo súbory Osobného adresára.

Máte zastaralý alebo nekompatibilný doplnok programu Outlook.

Odpovedali ste na správu odoslanú zo starého konta.


Otvorili ste správu v priečinku Pošta k odeslání predtým, ako bola odoslaná

Po odoslaní správy ju program Outlook presunie do priečinka Pošta k odeslání. Keď program Outlook vytvorí pripojenie k vášmu poštovému serveru, pokúša sa o doručenie a kópia odoslanej správy sa objaví v priečinku Pošta k odeslání. Ak správu otvoríte a zavriete, kým sa ešte nachádza v priečinku Pošta k odeslání, zmeníte stav správy a správa sa neodošle. Názov správy sa v priečinku Pošta k odeslání viac nezobrazí vo formáte kurzívy.


Správu vrátite do stavu Odoslať tak, že otvoríte správu a na tlačidlovej lište kliknete na tlačidlo Odoslať. Názov správy by sa mal zobraziť vo formáte kurzíva v priečinku Pošta k odeslání. Počas ďalšieho pripojenia k poštovému serveru by program Outlook mal správu doručiť.

Pracujete offline Ak používate inštaláciu Elektronická pošta siete Internet, postupujte nasledovne:

1.V ponuke Súbor kliknite a zrušte označenie Pracovať v režime Off-line

2.V ponuke Nástroje vyberte Odoslať a prijať a kliknite na názov účtu internetovej služby pre rozoslanie správ.


Ak používate inštaláciu Podniková sieť alebo Pracovná skupina so službou Microsoft Exchange Server, postupujte nasledovne:

1.V ponuke Nástroje vyberte položku Služby, otvorí sa dialógové okno Služby.

2.Na karte Služby vyberte službu Microsoft Exchange Server a kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

3.Na karte Upřesnit začiarknite políčko Povolit použití off-line.

4.Viacnásobným kliknutím na tlačidlo OK potvrďte nastavenia. Zatvoria sa všetky dialógové okná.

5.Ukončite a znova spustite program Outlook.

POZNÁMKA: pri práci offline so službou Microsoft Exchange Server je offline aj služba Microsoft Fax. Faxové správy zostanú v priečinku Pošta k odeslání, hoci ako offline sa javí iba služba Microsoft Exchange Server.


Máte poškodené súbory Osobných priečinkov alebo súbory Osobného adresára

Ak sú súbory Osobných priečinkov (.pst) alebo súbory Osobného adresára poškodené, vykonajte procedúry, ktoré sú popísané v nasledujúcich častiach.


Opravte poškodené priečinky alebo súbory

Prvý krok pri riešení problému je spustenie Nástroja na opravu doručenej pošty, ktorý slúži na opravu poškodených súborov. Postupujte nasledovne:

1.Ak nevidíte Zoznam priečinkov, prejdite do priečinka Doručená pošta a kliknite na položku Zoznam priečinkov v ponuke Zobraziť.

2.Pravým tlačidlom myši kliknite v zozname priečinkov na ikonu Osobní složky, vyberte Vlastnosti priečinka a na karte Všeobecné kliknite na tlačidlo Spresniť. Zapíšte si cestu a názov vášho .pst súboru. Dvojitým kliknutím na tlačidlo Zrušiť zatvorte dialógové okná.

3.Vypnite program Outlook

4.Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Programy, Príslušenstvo, Systémové nástroje a potom kliknite na Nástroj na opravu doručené pošty.

POZNÁMKA: ak sa v systémových nástrojoch nenachádza položka Nástroj na opravu doručené pošty, kliknite na tlačidlo Štart, vyberte príkaz Hľadať, kliknite na položku Súbory alebo Priečinky a vyhľadajte súbor s názvom Scanpst.exe. Ak používate systém Microsoft Windows 2000, kliknite na tlačidlo Start, vyberte príkaz Search, kliknite na položku For Files or Folders a vyhľadajte súbor Scanpst.exe. Po nájdení programu na neho dvakrát kliknite, aby sa spustil.

5.V Nástroji na opravu doručené pošty kliknite na tlačidlo Procházet a vyberte súbor osobného priečinka zaznačený v 2. bode.

6.Kliknite na tlačidlo Spustit, začne sa kontrola súboru.

7.Po skončení práce s Nástrojom na opravu doručené pošty znova zapnite program Outlook.

8.Skopírujte obsah správy zablokovanej v priečinku Pošta k odeslání do novej správy.

9.Zmažte originálnu správu a skúste odoslať novú.


Vytvorte nový súbor Osobných priečinkov
Druhým krokom pri riešení problému je vytvorenie nového súboru Osobných priečinkov (.pst).


Ak používate inštaláciu Elektronická pošta siete Internet, postupujte nasledovne:

1.Z ponuky Súbor vyberte Nové, potom kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst).

2.Napíšte meno nového súboru osobných priečinkov, kliknite na tlačidlo Vytvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.

3.Pravým tlačidlom myši kliknite na nový súbor osobných priečinkov, vyberte položku Vlastnosti.

4.Začiarknite políčko pri položke Doručovať POP poštu do tohto súboru osobných priečinkov. Kliknite na tlačidlo OK, potom ukončite a znova spustite program Outlook.

5.Skopírujte obsah všetkých priečinkov do nového súboru osobných zložiek (.pst) s výnimkou priečinka Pošta k odeslání. Znovu vytvorte a odošlite svoje správy.


Ak používate inštaláciu Podniková sieť alebo Pracovná skupina a pošta sa doručuje do súboru osobných priečinkov (.pst), postupujte nasledovne:

1.V ponuke Nástroje kliknite na položku Služby.

2.Kliknite na tlačidlo Přidat, v zozname Informační služby k dispozici vyberte položku Osobní složky a potom kliknite na tlačidlo OK.

3.Napíšte meno pre nový súbor osobných priečinkov, kliknite na príkaz Otvoriť a potom na tlačidlo OK.

4.Na karte Doručování v zozname Novou poštu doručovat sem kliknite na nový súbor osobných priečinkov, potom kliknite na tlačidlo OK.

5.Skopírujte obsah všetkých priečinkov do nového súboru osobných zložiek (.pst) s výnimkou priečinka Pošta k odeslání.

6.Ukončite a znova spustite program Outlook.

7.Znovu vytvorte a odošlite svoje správy.


Vytvorte nový profil Tretí krok pri riešení problému je vytvorenie nového profilu s novým súborom osobných priečinkov (.pst) a s novým súborom Osobného adresára.Ak používate inštaláciu Elektronická pošta siete Internet, postupujte nasledovne:

1.Ak je zapnutý program Outlook, vypnite ho.

2.Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenia, potom kliknite na ikonu Ovládací panel.

3.Dvakrát kliknite na ikonu s názvom Pošta.

4.Kliknite na každý z vašich účtov a odstráňte ich. Potom každý z nich pridajte naspäť.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či poznáte všetky požadované nastavenia predtým, ako odstránite ľubovoľnú z týchto položiek.

5.Po skončení kliknite na tlačidlo Zatvoriť, potom zatvorte Ovládací panel.

6.Znovu spustite program Outlook a pokúste sa poslať správu.Ak používate inštaláciu Podniková sieť alebo Pracovná skupina, postupujte nasledovne:

1.Ak je zapnutý program Outlook, vypnite ho.

2.Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenia, potom kliknite na ikonu Ovládací panel.

3.Dvakrát kliknite na ikonu Pošta a Fax alebo Pošta, kliknite na tlačidlo Zobrazit profily a potom kliknutím na tlačidlo Přidat pridajte nový profil.

4.Postupujte podľa sprievodcu Průvodce instalací aplikace Microsoft Outlook a vytvorte nový profil s novým súborom osobných priečinkov a súborom Osobného adresára.

5.Zapnite program Outlook a skúste odoslať správu.


Vyhľadajte a premenujte dodatočné súbory .pst a .ost

Štvrtým krokom pri riešení problému je vyhľadanie všetkých dodatočných súborov osobných priečinkov (.pst) a súborov Priečinkov offline (.ost) v systéme. Každý zo súborov premenujte, potom vytvorte nový profil.Skontrolujte, či e-mailová adresa adresáta je v vašom Osobnom adresári
Piaty krok pri riešení problému spočíva v zistení, či sa adresátova e-mailová adresa nachádza v Osobnom adresári. Ak sa tam nenachádza, pridajte ju. Ak sa v Osobnom adresári nachádza, zmažte záznam a opäť ho pridajte.Vyskúšajte iného e-mailového klienta
Posledným krokom pri riešení problému je skúška iného e-mailového klienta. Vypnite program Outlook, potom vyhľadajte na pevnom disku súbor exchng32.exe. Spustite súbor exchng32.exe a použite existujúce služby pre odoslanie pošty.


Ak môžete poštu odoslať použitím klienta programu Exchange, odstráňte a potom preinštalujte program Outlook. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

POZNÁMKA: vzhľadom na rozdielnosť verzií systému Windows sa môžu nasledujúce kroky pre váš počítač líšiť. V takom prípade si preštudujte dokumentáciu k produktu.

1.Vypnite program Exchange.

2.Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Nastavenia, kliknite na ikonu Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na ikonu Pridať alebo odstrániť programy.

3.Kliknite na položku Microsoft Office 2000 alebo Microsoft Outlook 2000, kliknite na príkaz Pridať/Odstrániť a potom kliknite na príkaz Odstrániť.

4.Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte príkaz Hľadať, kliknite na položku Súbory alebo priečinky a do okna Nazvaný napíšte Outllib.dll.

V systéme Windows 2000 alebo Windows Me kliknite na tlačidlo Štart, vyberte príkaz Hľadať, kliknite na položku Súbory alebo priečinky a do okna Hľadať súbory alebo priečinky s názvom napíšte Outllib.dll.

Po nájdení súboru kliknite na jeho názov, v ponuke Súbor vyberte príkaz Premenovať, premenujte súbor na Outllib.bad a stlačte kláves ENTER. Zatvorte dialógové okno vyhľadávania.

5.Preinštalujte program Outlook.


Máte zastaralý alebo nekompatibilný doplnok programu Outlook

Zastaralé alebo nekompatibilné doplnky programu Outlook môžu spôsobovať problémy pri doručovaní pošty.Doplnky, ako napríklad staršie rozšírenie programu Netscape alebo program na faxovanie môžu spôsobovať problémy s doručovaním e-mailov. Postupujte podľa nasledujúcich krokov na kontrolu doplnkov:

1.V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, otvorí sa dialógové okno Možnosti.

2.Na karte Ďalšie kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti, potom kliknite na tlačidlo Správca doplnkov. Aktívne doplnky majú začiarknuté políčko pred svojím názvom.

3.Pre vypnutie doplnku začiarknite políčko vedľa jeho názvu tak, aby ostalo prázdne, a potom trikrát stlačte tlačidlo OK.Ak ostatné metódy spomenuté v tomto článku nepomohli k vyriešeniu problému, nasledujúcim spôsobom by malo byť možné vyprázdniť priečinok Pošta k odeslání:

1.Vytvorte nový priečinok s názvom Neodoslané.

2.Presuňte správy nachádzajúce sa v priečinku Pošta k odeslání do priečinka Neodoslané.

3.Vyskúšajte poslať novú správu. Ak úspešne odošlete novú správu, správa v priečinku Neodoslané má nesprávny formát.


Odpovedali ste na správu poslanú zo starého konta

Keď odpovedáte na správu v programe Outlook, program sa snaží poslať odpoveď použitím rovnakého konta, cez ktoré bola pôvodná správa prijatá. Ak účet, cez ktorý ste už vo vašom profile v programe Outlook alebo v nastaveniach účtov prijali originálnu správu, neexistuje, môže sa stať, že správa neopustí priečinok Pošta k odeslání. K takejto situácii dochádza v takom prípade, ak máte doručenú poštu v priečinku Doručená pošta vášho súboru osobných priečinkov (.pst) na pevnom disku a po prijatí správy ste zmenili poštové účty.

Najjednoduchším spôsobom odstránenia tohto problému je presunutie správy, ktorá je zablokovaná v priečinku Pošta k odeslání, do priečinka Doručená pošta, vytvorenie a adresovanie novej správy a skopírovanie obsahu správy zablokovanej v priečinku Pošta k odeslání do novej správy a potom odoslanie novej správy. Program Outlook sa pokúsi poslať novú správu namiesto starého účtu pomocou aktuálneho e-mailového účtu.


O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nižšie uvedené číslo článku databázy Knowledge Base spoločnosti Microsoft:

195924 OL2000: Error Message That Sent Items Remain in Outbox,

195778 OL2000: (CW) Email Does Not Leave the Outbox.
Vlastnosti

ID článku: 195922 – Posledná kontrola: 12. 4. 2005 – Revízia: 1

Pripomienky