DOPLŇUJÚCE LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 PRE MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS SERVER 2008 A WINDOWS SERVER 2008 R2

Tento doplnok vám poskytuje na základe licencie spoločnosť Microsoft Corporation (alebo podľa miesta vášho bydliska jedna z jej pobočiek). Ak máte k dispozícii licenciu na používanie softvéru Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2008 R2 (pre ktorý je určený tento doplnok) (ďalej len „softvér“), môžete tento doplnok používať. Nesmiete ho používať v prípade, že nemáte k dispozícii licenciu na softvér. Tento doplnok môžete používať s každou kópiou softvéru s platnou licenciou.

Licenčné podmienky uvedené nižšie popisujú ďalšie podmienky používania tohto doplnku. Tieto podmienky a licenčné podmienky pre softvér sa vzťahujú na vaše používanie doplnku. V prípade konfliktu sa uplatňujú tieto doplnkové licenčné podmienky.

Používaním doplnku súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, nepoužívajte tento doplnok.

Ak konáte v súlade s týmito licenčnými podmienkami, máte práva uvedené nižšie.

 1. INTERNETOVÉ SLUŽBY. Spoločnosť Microsoft poskytuje so softvérom internetové služby. Môže ich kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.
  • Súhlas pre internetové služby. Funkcie softvéru uvedené nižšie a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov v prehliadači Windows Internet Explorer 9 sa prostredníctvom internetu pripájajú k počítačovým systémom spoločnosti Microsoft alebo poskytovateľa služieb. V niektorých prípadoch nedostanete o pripájaní osobitné upozornenie. Tieto funkcie môžete vypnúť alebo ich nemusíte používať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. Používaním týchto funkcií dávate súhlas na prenos týchto informácií. Spoločnosť Microsoft nepoužíva tieto informácie, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.
  • Informácie o počítači. Nasledujúce funkcie používajú internetové protokoly, ktoré odosielajú informácie do príslušných počítačových systémov, napríklad adresu internetového protokolu, typ operačného systému, prehliadača, názov a verziu softvéru a jazykový kód zariadenia, v ktorom inštalujete softvér. Spoločnosť Microsoft používa tieto informácie, aby vám sprístupnila internetovú službu.
   • Urýchľovače. Ak v prehliadači Internet Explorer kliknete myšou na urýchľovač alebo po ňom myšou prejdete, poskytovateľovi služieb sa môžu odoslať ktorékoľvek z týchto informácií:

    • názov a celá webová adresa alebo URL adresa prehliadanej webovej stránky,
    • bežné informácie o počítači a
    • akýkoľvek obsah, ktorý ste vybrali.

    Na informácie odosielané urýchľovačmi poskytovanými spoločnosťou Microsoft sa vzťahuje vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov online. Toto vyhlásenie je k dispozícii na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. Na používanie informácií odosielaných urýchľovačmi poskytovanými tretími stranami sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

   • Aktualizácia poskytovateľov vyhľadávania. Po dokončení inštalácie softvér stiahne aktualizáciu údajov v počítači týkajúcich sa poskytovateľov vyhľadávania. Táto aktualizácia inovuje poskytovateľov prostredníctvom najnovších funkcií, ako sú napríklad nové ikony alebo návrhy vyhľadávania. Ide o jednorazovú aktualizáciu, ak však softvér aktualizáciu úspešne nestiahne, pokúsi sa ju vykonať niekoľkokrát. Ďalšie informácie nájdete na stránke http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • Používanie informácií. Informácie o počítači môžeme použiť na vylepšenie softvéru a služieb. Môžeme ich tiež zdieľať s ostatnými, napríklad s predajcami hardvéru a softvéru. Informácie môžu používať na vylepšenie funkčnosti svojich produktov používaných so softvérom spoločnosti Microsoft.
  • Zneužitie internetových služieb. Tieto služby nemôžete používať žiadnym spôsobom, ktorý by ich mohol poškodiť alebo by mohol narušiť ich používanie ostatnými. Služby nemôžete používať na získavanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti, a to žiadnym spôsobom.
 2. SLUŽBY PODPORY PRE DOPLNOK. Služby podpory pre tento softvér poskytuje spoločnosť Microsoft.
Vlastnosti

ID článku: 19999 – Posledná kontrola: 22. 6. 2016 – Revízia: 1

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)