Informácie o aktualizácii Výber prehľadávača pre správcov systému v spravovaných prostrediach v rámci programu hromadnej licencie

SUHRN

Aktualizácia Výber prehľadávača je k dispozícii pre používateľov v členských krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšie informácie o aktualizácii Výber prehľadávača nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.com/kb/976002

DALSIE INFORMACIE

Nasledujúce informácie pomáhajú správcom systému spravovať zobrazenie obrazovky aktualizácie Výber prehľadávača v spravovaných prostrediach osobných počítačov v rámci programu hromadnej licencie.

Kľúč databázy Registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\BrowserChoice

Názov hodnoty:

Enable

Typ hodnoty:

DWORD

Možné hodnoty:

1 Zobrazovať aktualizáciu Výber prehľadávača (predvolené)

0 Nezobrazovať aktualizáciu Výber prehľadávača

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce.

Product Bug Number:
Author ID (nmanis):
Writer ID(nmanis):
Tech Review ID (v-bobbid):
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes
Confirm Article released for Publishing: Yes
Vlastnosti

ID článku: 2019411 – Posledná kontrola: 2. 3. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky