Spustenie viacerých verzií programu Internet Explorer v jednej inštancii systému Windows nie je podporované

SUHRN

Spustenie viacerých verzií programu Windows Internet Explorer alebo častí programu Windows Internet Explorer v jednej inštancii systému Windows je nelicencované a nepodporované riešenie. Spoločnosť Microsoft dôrazne odrádza od používania akéhokoľvek riešenia alebo služby (v hosťovanej alebo lokálnej forme) na opätovné zabalenie spustiteľných súčastí programu Internet Explorer alebo časti týchto súčastí do samostatnej inštalácie. Akékoľvek pokusy o opätovné zabalenie systému Windows tak, aby z neho bolo možné spustiť viacero verzií programu Internet Explorer v jednej inštancii systému Windows, spôsobia, že konfiguráciu nebudú podporovať služby technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Toto prehlásenie obsahuje riešenia, pomocou ktorých sa na spustenie viacerých opätovne zabalených verzií programu Windows Internet Explorer v jednej inštancii operačného systému využíva virtualizácia na úrovni aplikácie.

DALSIE INFORMACIE

Spoločnosť Microsoft podporuje riešenia, ktoré umožňujú virtualizované použitie viacerých verzií programu Windows Internet Explorer prostredníctvom samostatnej inštalácie operačného systému. To znamená, že v každom operačnom systéme je podporovaná len jedna inštancia programu Windows Internet Explorer.

Spoločnosť Microsoft ponúka zákazníkom osvedčené postupy, návody a nástroje na prechod z programu Windows Internet Explorer 6 na program Windows Internet Explorer 8.Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Riešenia na virtualizáciu programu Internet Explorer

Migrácia z programu Internet Explorer 6 na program Internet Explorer 8 (virtuálny okrúhly stôl)

Riešenie kompatibility aplikácie pri migrácii na program Internet Explorer 8 (pre odborníkov v oblasti IT)

Riešenie kompatibility aplikácie pri migrácii na program Internet Explorer 8 (pre vývojárov)

Vlastnosti

ID článku: 2020599 – Posledná kontrola: 14. 4. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky