Informácie o inštaláciách technológií Office Klikni a spusti, ako aj o súvisiacich aplikáciách na ochranu proti malvéru

S U H R N

V prípade balíka Microsoft Office 2010 ponúka spoločnosť Microsoft nový spôsob preberania a inštalácie produktov balíka Office 2010. Táto technológia sa nazýva Klikni a spusti. V tomto článku sa nachádzajú informácie o technológii Klikni a spusti, ako aj o spôsobe jej spolupráce s niektorými aplikáciami na ochranu proti malvéru.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Čo je technológia Klikni a spusti?

Technológia Klikni a spusti je novým spôsobom doručovania a aktualizácie balíka Microsoft Office pre zákazníkov s prístupom k širokopásmovému pripojeniu. V technológii Klikni a spusti sa používajú virtualizačné technológie, ako aj technológie vysielania prúdu údajov, spoločnosti Microsoft. 

Ako funguje technológia Klikni a spusti?

V prípade produktov s technológiou Klikni a spusti sa používa vysielanie prúdu údajov. Môže sa to prirovnať k vysielaniu prúdu údajov videa. Prvú časť videa je možné sledovať ešte pred prevzatím celého súboru. Podobne aj v prípade technológie Klikni a spusti je možné balík Office začať používať ešte skôr, ako sa prevezme celý balík alebo produkt. Kým používate potrebnú aplikáciu, zvyšná časť balíka Office sa prevezme v pokoji na pozadí. 

Ďalším aspektom technológie Office Klikni a spusti je jedinečný spôsob uloženia balíka Office po prevzatí do počítača. V technológii Klikni a spusti sa používa virtualizačná technológia spoločnosti Microsoft, aby sa balík Office 2010 nachádzal vo virtualizovanom priestore aplikácie. Táto virtuálna „bublina“ oddeľuje balík Office od bežného systému súborov, ako aj bežných aplikácií, ktoré sa nachádzajú v pevnom disku. Vďaka tomu sa môže technológia Office 2010 Klikni a spusti používať popri každej existujúcej verzii balíka Office, ktorá je už nainštalovaná v počítači. Technológia Office Klikni a spusti ponúka aj ďalšie výhody. Ďalšie informácie sa nachádzajú na nasledujúcej blogovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Prečo sa po inštalácii balíka Office pomocou technológie Klikni a spusti zobrazujú v priečinku Tento počítač jednotky Q alebo R?

Jednotka Q (alebo niekedy jednotka R) sa zobrazujú, keď používatelia nainštalujú produkt balíka Office alebo samotný balík pomocou technológie Klikni a spusti. V prípade týchto produktov sa požaduje inštalácia virtuálneho systému súborov na logickej jednotke. To je príčina zobrazovania jednotky Q alebo R.

V ktorých produktoch sa používa technológia Klikni a spusti?

Dodávka technológie Klikni a spusti je k dispozícii v prípade balíkov Office 2010 pre študentov a domácnosti a Office 2010 pre podnikateľov pri priamom prevzatí od spoločnosti Microsoft. Technológia Klikni a spusti sa tiež používa v prípade balíka Office Starter 2010.

Technológia Office Klikni a spusti a aplikácie na ochranu proti malvéru

Kompatibilita technológie Klikni a spusti a softvéru na ochranu proti malvéru

Implementácia jednotky Q (alebo v niektorých systémoch jednotky R) ešte nie je úplne kompatibilná s niektorými riešeniami na ochranu proti malvéru. Kým nezačnú všetci dodávatelia softvéru na ochranu proti malvéru dodávať softvér kompatibilný s virtualizačnou technológiou spoločnosti Microsoft, niektoré aplikácie na ochranu proti malvéru nemusia zistiť alebo odstrániť malvér, ktorý prenikol do virtuálneho prostredia balíkov Office 2010 nainštalovaných pomocou technológie Klikni a spusti.

Predstavuje technológia Klikni a spusti bezpečnostné riziko pre používateľov, ktorí získali balík Office 2010 pomocou tejto technológie?

Implementácia technológie Microsoft Office Klikni a spusti je založená na virtualizačnej technológii spoločnosti Microsoft a je v súlade s prísnymi normami zabezpečenia spoločnosti Microsoft. Používatelia nie sú zraniteľnejší ako v prípade, keby nepoužívali produkt s technológiou Klikni a spusti. Technológia Klikni a spusti splnila testy na prenikanie a bola podrobená rozsiahlym kontrolám zabezpečenia.

Používatelia budú mať teda k dispozícii konfiguráciu jednotky Q alebo R, ktorá je nekompatibilná s niektorými riešeniami na ochranu proti malvéru. Preto môže malvér ostať na jednotke Q alebo R utajený, ale iba v prípade, že je počítač používateľa už zneužitý. Spoločnosť Microsoft si nie je vedomá žiadnych prípadov tohto scenára, môže to však nastať.

Čo môžu používatelia urobiť na ochranu proti malvéru do vydania aktualizácie kompatibilnej s virtualizačnou technológiou spoločnosti Microsoft zo strany dodávateľov softvéru na ochranu proti malvéru?

Používatelia môžu používať svoj existujúci softvér na ochranu proti malvéru. Používatelia nie sú zraniteľnejší ako v prípade, keby nemali nainštalovaný produkt s technológiou Klikni a spusti. Ak sa v prípade inštalácie balíka Office vyskytnú problémy, používatelia môžu vykonať opravu balíka Office. Pri tomto postupe sa odstráni celý obsah, ktorý nepochádza od spoločnosti Microsoft, a balík Office sa obnoví do svojho pôvodného stavu pri inštalácii. Spoločnosť Microsoft tiež odporúča, aby sa používatelia pri problémoch s malvérom obrátili so žiadosťou o konkrétnu pomoc na svojich dodávateľov softvéru na ochranu proti malvéru.

Čo aj dodávateľ softvéru na ochranu proti malvéru nemá riešenie na zistenie a vymazanie malvéru z jednotky Q alebo R?

Dodávatelia softvéru na ochranu proti malvéru by sa mali obrátiť na spoločnosť Microsoft.

Vlastnosti

ID článku: 2028653 – Posledná kontrola: 19. 11. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky