Pripojenie k sieti VPN vo Windowse 10 Mobile

V práci aj v súkromí sa môžete v telefóne s Windowsom 10 Mobile pripojiť k sieti VPN (virtuálna súkromná sieť). Pripojenie VPN vám poskytne bezpečnejšie pripojenie k podnikovej sieti a k internetu (ak sa napríklad nachádzate v kaviarni).

Pred pripojením k sieti VPN musíte v telefóne najprv vytvoriť profil siete VPN. Môžete to urobiť dvomi spôsobmi:

 • Vytvorte si vlastný profil siete VPN.
 • Nastavte pracovné konto, aby ste mohli získať profil siete VPN od vašej spoločnosti.

Vytvorenie profilu siete VPN

Ak v telefóne nemáte vytvorený profil siete VPN, musíte ho vytvoriť. Skôr, ako začnete:

 • Ak je profil určený na pracovné účely, zistite, či viete na pracovisku vyhľadať na intranetovej lokalite spoločnosti nastavenie siete VPN alebo VPN aplikáciu. Môžete sa tiež obrátiť na pracovníka podpory vo vašej spoločnosti.
 • Ak je profil určený pre službu VPN, ku ktorej ste sa prihlásili a chcete ju používať na súkromné účely, prejdite do Windows Obchodu a skontrolujte, či sa tu nachádza aplikácia pre túto službu, prípadne prejdite na webovú lokalitu služby VPN a skontrolujte, či sa tu nachádzajú nastavenia pripojenia VPN, ktoré chcete použiť.
 1. Na obrazovke Štart potiahnutím prstom prejdite na zoznam všetkých aplikácií a vyberte položky Nastavenia  > Siete a bezdrôtové > VPN > Pridanie VPN pripojenia.
 2. Na stránke pridania pripojenia VPN vykonajte nasledovné:
  • V časti Poskytovateľ siete VPN vyberte položku Windows (vstavaný).
  • Do poľa Názov pripojenia zadajte popisný názov pre profil pripojenia VPN.
   Je to názov pripojenia VPN, ktorý budete pri pripájaní hľadať.
  • Do poľa Názov alebo adresa servera zadajte názov pre server siete VPN.
  • V časti Typ VPN vyberte typ pripojenia VPN, ktorý chcete vytvoriť.
   Opäť musíte vedieť, aký druh pripojenia VPN vaša spoločnosť alebo služba VPN používa.
  • V časti Typ prihlasovacích údajov vyberte typ prihlasovacích údajov (spolu s povereniami), ktoré chcete použiť.
   Môže to byť meno používateľa a heslo, jednorazové heslo, certifikát alebo karta SmartCard v prípade, ak sa k sieti VPN pripájate na pracovné účely.
  • Ak chcete, do príslušných polí zadajte meno používateľa a heslo.
 3. Vyberte tlačidlo Uložiť.
 4. Ak chcete informácie o pripojení VPN upraviť alebo zadať ďalšie nastavenia, ako sú napríklad nastavenia servera proxy určené na použitie s pripojením VPN, vyberte položky VPN pripojenie > Vlastnosti.

Pripojenie k sieti VPN

Po vytvorení profilu siete VPN môžete vytvoriť pripojenie.

 1. Na obrazovke Štart potiahnutím prsta prejdite na zoznam všetkých aplikácií a vyberte položky Nastavenia  > Sieť a bezdrôtové > VPN.
 2. Vyberte pripojenie VPN, ktoré chcete použiť, a potom vyberte položku > Pripojiť.
 3. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje meno používateľa a heslo, prípadne iné prihlasovacie údaje.
  Po vytvorení pripojenia sa pod názvom pripojenia VPN zobrazí stav Pripojené.

Vlastnosti

ID článku: 20512 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky