História aktualizácie firmvéru pre telefóny Lumia s Windowsom 10 Mobile

Aktualizácia firmvéru 01078.00042.16352.50xxx (September 2016) pre telefón Lumia 550/650. Dostupnosť tejto aktualizácie môže závisieť od modelu telefónu, oblasti alebo poskytovateľa sieťových služieb. Kľúčové vylepšenia v tomto vydaní:

 • Povolená podpora pre zobudenie Lumie 650 dvojitým ťuknutím.
 • Vylepšenia pripojenia k Wi-Fi vrátane opráv náhodného výpadku pripojenia k Wi-Fi a situácie, keď skenovanie Wi-Fi niekedy nevrátilo žiadne výsledky. 
 • Vylepšenia pripojenia cez Bluetooth. 
 • Vylepšenia stability a spoľahlivosti.
 • Vylepšenia fotoaparátu vrátane vylepšenej kvality obrázkov a videa, vylepšenej funkcie automatického zaostrovania a opravy problému, ktorý u niektorých používateľov spôsoboval, že pri zázname spomaleného záberu sa vynechávali snímky.
 • Vylepšenia mobilného pripojenia vrátane opravy problému, ktorý u niektorých používateľov niekedy spôsoboval výpadky siete. 
 • Vylepšenia kvality zvuku vrátane opravy problému, ktorý u niektorých používateľov spôsoboval, že hlasové hovory boli skreslené.

Aktualizácia firmvéru 01078.00053.16236.35xxx (júl 2016) pre telefón Lumia 950/950 XL. Dostupnosť tejto aktualizácie môže závisieť od modelu telefónu, oblasti alebo poskytovateľa sieťových služieb. Kľúčové vylepšenia v tomto vydaní:

 • Vylepšenia pripojenia k sieti Wi-Fi vrátane opráv náhodného výpadku pripojenia k Wi-Fi a situácie, keď skenovanie Wi-Fi niekedy nevrátilo žiadne výsledky. 
 • Povolená podpora pre zobudenie dvojitým ťuknutím.
 • Vylepšenia pripojenia cez Bluetooth. 
 • Vylepšenia stability a spoľahlivosti.
 • Vylepšenia fotoaparátu vrátane vylepšenej kvality obrázkov a videa, vylepšenej funkcie automatického zaostrovania a opravy problému, ktorý u niektorých používateľov spôsoboval, že pri zázname spomaleného záberu sa vynechávali snímky.
 • Vylepšenia mobilného pripojenia vrátane opravy problému, ktorý u niektorých používateľov niekedy spôsoboval výpadky siete. 
 • Vylepšenia kvality zvuku vrátane opravy problému, ktorý u niektorých používateľov spôsoboval, že hlasové hovory boli skreslené.

Vydanie firmvéru 01078.00038.16082.360xx (marec 2016) pre telefón Lumia 950/950XL. Obsahuje opravy, ktoré sú súčasťou firmvéru 01078.00038.16025.390xx a aktualizácie operačného systému 10.0.10586.107 pre kanály výroby a opravy (vrátane nástroja Windows Device Recovery Tool).  Nie je k dispozícii prostredníctvom vzduchom prenášanej siete (OTA).

Aktualizácia firmvéru 01078.00038.16025.390xx (február 2016) pre telefón Lumia 950/950 XL. Dostupnosť tejto aktualizácie môže závisieť od modelu telefónu, oblasti alebo poskytovateľa sieťových služieb. Kľúčovými vylepšeniami v tomto vydaní sú:

 • opravy stability,
 • zlepšenia spoľahlivosti systému GPS,
 • zlepšenia kvality audio hovoru.


Aktualizácia firmvéru 01078.00027.15506.020xx (december 2015) pre telefón Lumia 950/950 XL. Dostupnosť tejto aktualizácie môže závisieť od modelu telefónu, oblasti alebo poskytovateľa sieťových služieb. Kľúčovými vylepšeniami v tomto vydaní sú:

 • zlepšenia stability a výkonu,
 • zlepšenia podpory pre pamäťovú kartu SD,
 • zlepšenia automatických nastavení jasu displeja,
 • oprava problému s fotoaparátom, ktorý niektorým používateľom spôsobuje vznik zrnitých fotiek pri slabom osvetlení,
 • oprava problému s videom v rozlíšení 4K, ktorý niektorým používateľom spôsobuje vznik pruhov pri prehrávaní nahratých videí.


Aktualizácia firmvéru 01078.00037.16082.410xx (marec 2016) pre telefón Lumia 550/650. Dostupnosť tejto aktualizácie môže závisieť od modelu telefónu, oblasti alebo poskytovateľa sieťových služieb. Kľúčovými vylepšeniami v tomto vydaní sú:

 • zlepšenia stability a kvality.


Windows 10 neustále aktualizujeme, preto nezabudnite sledovať všetky oznámenia o aktualizáciách, ktoré sa vám zobrazia v telefóne. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, môžete tiež ťuknúť na položky Nastavenie > Aktualizácia a zabezpečenie > Aktualizácia telefónu > Vyhľadať aktualizácie.

Informácie o zlepšeniach zahrnutých v aktualizáciách operačného systému Windows 10 nájdete v časti História aktualizácií Windowsu 10.

Vlastnosti

ID článku: 20513 – Posledná kontrola: 12. 10. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)