Aplikácie pre príslušenstvo a oznámenia

Príslušenstvo predstavuje doplnkové zariadenia, ktoré komunikujú alebo sa synchronizujú s vaším telefónom s Windowsom 10 Mobile. Môžu to byť napríklad inteligentné hodinky, aktívne kryty telefónu, fitness náramky alebo budíky.

Niektoré príslušenstvo dokáže prijímať oznámenia z telefónu, takže nemusíte na prečítanie dôležitých SMS správ alebo oznámení vyťahovať telefón z vrecka alebo kabelky.

Medzi oznámenia môžu patriť napríklad:

  • oznámenia o hovoroch vrátane čísla volajúceho,
  • SMS správy vrátane odosielateľa a textu správy,
  • pripomenutia,
  • budíky
  • pruhy s oznámeniami tretích strán,
  • e-mailové správy,
  • metadáta prehrávania médií.

Aplikácie pre príslušenstvo

Príslušenstvo dokáže prijímať oznámenia prostredníctvom doplnkovej aplikácie pre príslušenstvo, ktorá je spustená v telefóne. Túto aplikáciu vytvoril výrobca príslušenstva a zvyčajne si ju sťahuje vlastník telefónu. Aplikácie pre príslušenstvo sa dajú spúšťať na pozadí a môžu prijímať dáta oznámení. Aplikácia pre príslušenstvo dokáže odosielať dáta oznámení do hardvérového príslušenstva pomocou pripojenia, ako je napríklad Wi-Fi alebo Bluetooth.

Na podporu aktívnych krytov telefónu vám môže výrobca telefónu poskytnúť vopred nainštalovanú aplikáciu pre príslušenstvo. Aktívny kryt telefónu vám umožňuje komunikovať s telefónom, aj keď je kryt zavretý a telefón zamknutý. Môže napríklad zobraziť čas alebo oznámenia.

Keď je aktívny kryt telefónu pripojený k vášmu telefónu a je nainštalovaná kompatibilná aplikácia pre príslušenstvo, táto aplikácia bude môcť automaticky prijímať oznámenia z telefónu. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť.

Poznámka

Na spôsob, akým aplikácia pre príslušenstvo používa dáta oznámení, napríklad obsah vašich správ, sa vzťahujú postupy ochrany osobných údajov vydavateľa aplikácií.

Zapnutie alebo vypnutie oznámení v aplikáciách pre príslušenstvo

Môžete buď zapnúť dáta oznámení pre kompatibilnú aplikáciu pre príslušenstvo a telefón do nej bude odosielať dáta oznámení, alebo ich môžete vypnúť, a zastaviť tak poskytovanie dát oznámení do aplikácie.

  1. Na obrazovke Štart prejdite potiahnutím prstom na zoznam Všetky aplikácie a potom vyberte položku Nastavenia .
  2. Vyberte položky Ochrana osobných údajov > Aplikácie pre príslušenstvo.
  3. Vyhľadajte aplikácie, v ktorých chcete zapnúť alebo vypnúť oznámenia, a potom výberom aplikácie zapnite alebo vypnite dáta oznámení pre aplikáciu.


Vlastnosti

ID článku: 20515 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky