Zmena nastavení skrytých špeciálnych titulkov

Skryté špeciálne titulky umožňujú čítať hovorené slovo v zvukovej časti videa, televízneho vysielania alebo filmu.

Ak chcete prispôsobiť zobrazovanie skrytých špeciálnych titulkov vo Windowse a niektorých aplikáciach pre Windows, vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Skryté špeciálne titulky. Vyberte požadované nastavenie a pozrite si, ako sa zobrazí v ukážke.

Ak chcete obnoviť predvolené nastavenie, vyberte tlačidlo Obnoviť predvolené.

Nastavenia skrytých špeciálnych titulkov v aplikácii Nastavenia.

Vlastnosti

ID článku: 21055 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky