Niektorí e-mailoví klienti nedokážu dešifrovať e-maily odoslané z programu Outlook 2010

PRIZNAKY

Keď odošlete zašifrovanú správu z programu Microsoft Office Outlook 2010 príjemcovi, ktorý používa e-mailového klienta od iného výrobcu, ako je napríklad program Lotos Notes, Entrust, SeaMonkey alebo Thunderbird, je možné, že príjemca nebude schopný prečítať zašifrovanú správu. V prípade e-mailového klienta Thunderbird sa môže po otvorení správy zobraziť nasledujúce hlásenie v tele správy:

Thunderbird nedokázal dešifrovať túto správu

Odosielateľ zašifroval správu pomocou niektorého z vašich verejných certifikátov, ale Thunderbird tento certifikát a odpovedajúci privátny kľúč nenašiel.

Možné riešenia:

 • Ak používate čipovú kartu – vložte ju do čítacieho zariadenia.
 • Ak používate nový počítač alebo nový používateľský profil programu Thunderbird, obnovte zo zálohy vaše certifikáty a odpovedajúce privátne kľúče. Zálohy certifikátov majú väčšinou príponu .p12.

Klient Thunderbird môže zobraziť nasledujúce upozornenie:

Zabezpečenie správy

Správa neobsahuje elektronický podpis

Táto správa neobsahuje digitálny podpis odosielateľa. Keďže tento podpis chýba, mohol túto správu odoslať ktokoľvek, kto pozná danú e-mailovú adresu. Je tiež možné, že správa bola pozmenená počas cesty v sieti. Nie je ale zrejmé, že sa niečo takéto stalo.

Správu nie je možné dešifrovať

Správa bola pred odoslaním zašifrovaná, ale teraz ju nemožno dešifrovať. So zašifrovanou správou nastali neznáme problémy.

E-mailové správy odoslané z programu Outlook 2010 nemusia byť schopné dešifrovať ani programy Microsoft Entourage 2008 (súčasť balíka Microsoft Office 2008 for Mac) a Microsoft Outlook 2011 for Mac. V programe Outlook 2011 for Mac sa môže zobraziť nasledujúca chyba:

The security of this message cannot be verified because of an error. (Zabezpečenie tejto správy nemožno overiť, pretože sa vyskytla chyba).

PRICINA

Syntax CMS (Cryptographic Message Syntax) je zdokumentovaná v špecifikácii RFC 5652. Táto špecifikácia umožňuje používanie rozšírenia subjectKeyIdentifier alebo issuerAndSerialNumber ako objektu SignerIdentifier. Vo finálnej verzii (RTM) programu Outlook 2010 sa ako objekt SignerIdentifier používa rozšírenie subjectKeyIdentifier, zatiaľ čo v starších verziách sa používa rozšírenie issuerAndSerialNumber. Ak rozšírenie subjectKeyIdentifier nie je v certifikáte definované, program Outlook 2010 RTM vytvorí nové. Niektorí e-mailoví klienti a operačné systémy od iných výrobcov nedokážu používať rozšírenie subjectKeyIdentifier vytvorené programom Outlook, v dôsledku čoho príjemca nemôže dešifrovať a zobraziť správu.

RIESENIE

Tento problém bol opravený v balíku Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1).Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovanéhov databáze Microsoft Knowledge Base:

2460049Popis balíka Office 2010 SP1

Po nainštalovaní balíka SP1 platí, že ak certifikát neobsahuje rozšírenie subjectKeyIdentifier, program Outlook bude ako objekt SignerIdentifier používať rozšírenie issuerAndSerialNumber.

Riešenie

Ak nemôžete nainštalovať balík Microsoft Office 2010 Service Pack 1, môžete použiť nasledujúce alternatívne riešenie.

Ak chcete, aby sme vyriešili tento problém za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položkuSpustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.

Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50724Poznámka: Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Vyriešim problém sám

Pomocou nasledujúcej hodnoty databázy Registry obnovte v klientovi odosielateľa správanie programu Outlook 2010, ktoré sa používa v starších verziách programu Outlook.

Dôležité upozornenie: Tento postup obsahuje kroky, ktoré informujú o úpraváchdatabázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne,môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutielepšej ochrany databázu Registry pred jej úpravou zálohujte, aby ste ju mohli v prípade problému obnoviť. Ďalšie informácie o zálohovaní anáslednomobnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

322756Zálohovanie a obnovovaniedatabázy Registry v systéme Windows

 1. Spustite Editor databázy Registry.
 2. Vyhľadajte a kliknutím vyberte nasledujúci podkľúč databázy Registry:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\security

  Poznámka:Ak podkľúč \Security databázy Registry neexistuje, vytvorte ho.
 3. Pridajte do tohto kľúča nasledujúce údaje databázy Registry:

  Typ hodnoty: DWORD
  Názov hodnoty: UseIssuerSerialNumber
  Údaj hodnoty: 1
 4. Ukončite Editor databázy Registry.

DALSIE INFORMACIE

Produkty iných výrobcov, ktoré popisuje tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani inézáruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.

Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie nainých výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informáciíiných výrobcov.

Informácie o kontaktovaní spoločností uvedených v tomto článku získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Microsoft Internal Support Information

Steps to reproduce.

Product Bug Number:Office14:764778; Office14:778965
Author ID (email alias): aruiz
Writer ID (email alias): aruiz
Tech Review ID (email alias): RandyTo
Confirm Article has been Tech Reviewed: Yes
Confirm Article released for Publishing: Yes
Vlastnosti

ID článku: 2142236 – Posledná kontrola: 23. 10. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky