Inštalácia nástroja Windows Recovery Console

S U H R N

Tento článok popisuje inštaláciu nástroja Microsoft Windows Recovery Console na pevný disk. Ak inštalujete tento nástroj na lokálny disk, nástroj Windows Recovery Console sa pridá ako položka do spúšťacej ponuky systému Windows.

Inštalácia nástroja Windows Recovery Console, keď už je systém Windows v počítači nainštalovaný

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, na položku Spustiť a do poľa Otvoriť zadajte príkaz Písmeno jednotky CD-ROM:\i386\winnt32.exe /cmdcons, kde Písmeno jednotky CD-ROM je písmeno, ktoré je priradené vašej jednotke CD-ROM.
 2. Kliknite na tlačidlo OK a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu a potom reštartujte počítač.


Poznámka. Ak chcete použiť konzolu na obnovenie pre inštaláciu, potrebujete lokálne heslo správcu. Pre radiče domén potrebujete heslo správcu, ktoré sa používa v režime Directory Service Restore na obnovenie adresárovej služby.

Odstránenie nástroja Recovery Console

 1. Reštartujte počítač. Dvakrát kliknite na ikonu Tento počítač a potom dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorý ste inštalovali nástroj Recovery Console.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka a potom kliknite na kartu Zobrazenie.
 3. Kliknite na prepínač Zobraziť skryté súbory a priečinky, zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V koreňovom priečinku odstráňte priečinok Cmdcons a súbor Cmldr.
 5. V koreňovom priečinku kliknite pravým tlačidlom na súbor Boot.ini a potom kliknite na príkaz Vlastnosti.
 6. Zrušte začiarknutie políčka Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Upozornenie. Nesprávna úprava súboru Boot.ini môže spôsobiť, že počítač nebude možné reštartovať. Postupujte opatrne a odstránte len položku nástroja Recovery Console. Po dokončení tohto procesu sa tiež odporúča zmeniť atribút súboru Boot.ini späť na hodnotu Iba na čítanie. Otvorte súbor Boot.ini v programe Poznámkový blok systému Microsoft Windows a odstráňte položku nástroja Recovery Console. Vyzerá asi takto:

  C:\cmdcons\bootsect.dat="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

  Uložte súbor a zatvorte ho.

Inštalácia Recovery Console počas automatickej inštalácie

Ak chcete nástroj Recovery Console nainštalovať počas automatickej inštalácie systému Windows, musíte použiť časť [GuiRunOnce] súboru unattend.txt.

Command1="cesta\winnt32 /cmdcons /unattend"

O D K A Z Y

Ďalšie informácie o vytváraní inštalačných zavádzacích diskov pre systém Windows nájdete v nasledujúcich článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:
197063 Vytvorenie inštalačných zavádzacích diskov pre systém Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Ďalšie informácie o používaní súboru unattend.txt nájdete v príručke Deployment Planning Guide súpravy Windows 2000 Server Resource Kit.

Vlastnosti

ID článku: 216417 – Posledná kontrola: 18. 1. 2008 – Revízia: 1

Pripomienky