Po kliknutí na položku Možnosti siete Internet v ponuke Nástroje sa zobrazí chybové hlásenie

P R I Z N A K Y

Keď v programe Internet Explorer kliknete v ponuke Nástroje na príkaz Možnosti siete Internet, môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Táto operácia bola ukončená vzhľadom na obmedzenia pre tento počítač. Obráťte sa na správcu systému.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak v priečinku Windows\System alebo %SystemRoot%\System32 chýba súbor Inetcpl.cpl, alebo ak je pre hodnotu NoBrowserOptions Windows databázy Registry nastavené obmedzenie.

R I E S E N I E

Ak chcete tento problém odstrániť, použite nasledujúce postupy v poradí, v akom sú uvedené.

Postup 1: Úprava databázy Registry

Ak chcete, aby sme úpravu databázy Registry vykonali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 3. Ak existuje hodnota s názvom NoBrowserOptions, odstráňte ju.
 4. V databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 5. Ak existuje hodnota s názvom NoBrowserOptions, odstráňte ju.
 6. Ak používate 64-bitovú verziu systému Windows, v databáze Registry vyhľadajte nasledovný kľúč a kliknite naň:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 7. Ak existuje hodnota s názvom NoBrowserOptions, odstráňte ju.
 8. Reštartujte počítač.
Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém odstrániť, prejdite na postup 2.

Postup 2: Extrahovanie novej kópie súboru Inetcpl.cpl

Extrahujte novú kópiu súboru Inetcpl.cpl z distribučných súborov programu Internet Explorer alebo preinštalujte program Internet Explorer.

Ďalšie informácie o extrahovaní súborov získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

129605 Ako extrahovať pôvodné komprimované súbory systému Windows

Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém odstrániť, prejdite na postup 3.

Postup 3: Oprava programu Internet Explorer

Ak sa vám problém nepodarilo odstrániť pomocou postupu 2, opravte program Internet Explorer.

S T A V

Toto správanie je prednastavené.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak súbor Inetcpl.cpl chýba, môžu sa vyskytnúť aj nasledovné príznaky:

 • V Ovládacom paneli môže chýbať ikona Možnosti siete Internet.
 • Ikona Možnosti siete Internet sa v Ovládacom paneli nachádza, no keď na ňu dvakrát kliknete, nič sa nestane.
 • Keď na pracovnej ploche kliknete pravým tlačidlom myši na ikonu programu Internet Explorer a potom kliknete na príkaz Vlastnosti, nič sa nestane.
 • Program na opravu programu Internet Explorer môže zobraziť výzvu na opätovné spustenie inštalácie. Ak kliknete na tlačidlo Podrobnosti, súbor Inetcpl.cpl bude uvedený ako chýbajúci.
Vlastnosti

ID článku: 216583 – Posledná kontrola: 26. 9. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

Pripomienky