Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows XP je dostupná pod číslom 314852 .

S U H R N

Systém Windows obsahuje službu zapisovania aktivovanú v databáze Registry, ktorá pomáha diagnostikovať problémy Inštalátora systému Windows. V tomto článku je popísaný postup na povolenie služby zapisovania.


Poznámka Položka databázy Registry v tomto článku je platná pre všetky operačné systémy Windows.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Inštalátor systému Windows môže využívať zapisovanie na pomoc pri riešení problémov s inštaláciou softvérových balíkov. Toto zapisovanie sa povoľuje pridaním kľúčov a hodnôt do databázy Registry. Po pridaní a povolení všetkých položiek môžete obnoviť problémovú inštaláciu a Inštalátor systému Windows zaznamená pokrok do súboru, ktorý presunie do priečinka Temp. Názov nového súboru denníka je náhodný, začína však písmenami Msi a končí príponou .log. Ak chcete nájsť umiestnenie priečinka Temp, zadajte do príkazového riadka nasledujúce prepojenie:

cd %temp%
Ak chcete, aby sme namiesto vás povolili alebo zakázali zapisovanie do denníka Inštalátora systému Windows, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete radšej povoliť zapisovanie do denníka Inštalátora systému Windows sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému WindowsZakázanie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows


Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje tiež v ostatných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows

Ak chcete povoliť zapisovanie do denníka Inštalátora systému Windows sami, otvorte databázu Registry pomocou súboru Regedit.exe a vytvorte nasledujúcu cestu a kľúče:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer
Reg_SZ: Zapisovanie do denníka
Hodnota: voicewarmupx
Písmená v poli hodnoty môžu byť v akomkoľvek poradí. Každým písmenom sa zapína odlišný režim zapisovania. Aktuálna funkcia každého písmena je pre verziu MSI 1.1 nasledovná:

v – podrobný výstup
o – hlásenia o nedostatku miesta na disku
i – hlásenia o stave
c – parametre úvodného používateľského rozhrania
e – všetky chybové hlásenia
w – menej závažné upozornenia
a – spúšťanie akcií
r – záznamy týkajúce sa konkrétnych akcií
m – informácie o nedostatku pamäte alebo kritickom ukončení
u – požiadavky používateľa
p – vlastnosti terminálu
+ – pridať do existujúceho súboru denníka
! – zapísať každý riadok do denníka
x – ďalšie informácie o ladení Príznak x je dostupný len v systéme Windows Server 2003 a v novších operačných systémoch, ako aj v distribuovateľnej verzii MSI 3.0 a v novších verziách distribuovateľného súboru MSI.

* – zástupný znak, zapisovať do denníka všetky informácie, okrem možností v a x. Ak chcete zahrnúť možnosti v a x, zadajte /l*vx.
Poznámka Táto možnosť by sa mala využívať len na účely riešenia problémov a nemala by sa ponechávať, pretože to bude mať nepriaznivý vplyv na výkonnosť systému a miesto na disku. Vždy, keď použijete nástroj Pridanie alebo odstránenie programov z ovládacieho panela, vytvorí sa nový súbor Msi*.log.


Povolenie zapisovania do denníka Inštalátora systému Windows so skupinovými politikami

Môžete povoliť zapisovanie so skupinovými politikami, a to úpravou príslušnej organizačnej jednotky alebo skupinovej politiky služby Directory. V položke Skupinová politika rozbaľte možnosť Konfigurácia počítača, rozbaľte ponuku Šablóny na správu, rozbaľte možnosť Súčasti systému Windows a potom vyberte možnosť Inštalátor systému Windows.

Dvakrát kliknite na položku Zapisovanie do denníka a potom kliknite na položku Povolené. Do poľa Zapisovanie do denníka zadajte možnosti, ktoré chcete zapísať. V priečinku Temp zväzku systému sa zobrazí súbor denníka, Msi.log.

Ďalšie informácie o zapisovaní do denníka MSI nájdete v časti Pomocník pre systém Windows. Ak to chcete urobiť, vyhľadajte použitie frázy „msi logging“ a vyberte možnosť Správa možností pre počítače prostredníctvom skupinovej politiky.


Poznámka Pridanie príznaku x je dostupné len v systéme Windows Server 2003 a v novších operačných systémoch, ako aj v distribuovateľnej verzii MSI 3.0 a v novších verziách distribuovateľného súboru MSI.
Vlastnosti

ID článku: 223300 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky