Používanie aplikácie Skype so zariadením Lifecam

S U H R N

V tomto článku sa popisuje postup konfigurácie zariadenia Lifecam na používanie s aplikáciou Skype.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Krok 1: Inštalácia najnovšej verzie softvéru zariadenia Lifecam a aplikácie Skype

Poznámka: Ak máte nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru zariadenia Lifecam a aplikácie Skype, krok 1 môžete preskočiť.

Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie softvéru Lifecam


Ak chcete prevziať najnovšiu verziu softvéru LifeCam, postupujte nasledovne:

1. Navštívte webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE
2. V poli Vyberte typ produktu (Select type of product) vyberte položku Webové kamery (Webcams).
3. V poli Vyberte produkt (Select your product) vyberte svoje zariadenie LifeCam.
4. V poli Vyberte operačný systém (Select your operating system) vyberte verziu systému Windows, ktorú používate.
5. V poli Vyberte jazyk operačného systému (Select your operating system language) vyberte jazyk systému Windows, ktorý používate.
6. Kliknite na tlačidlo Go (Prejsť).
7. Kliknutím na prepojenie prevezmite najnovšiu verziu softvéru LifeCam.

Prevzatie a inštalácia najnovšej verzie softvéru Skype

1. Prejdite na webovú lokalitu aplikácie Skype: http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/windows
2. Kliknite na tlačidlo Download Now (Prevziať).
3. Podľa pokynov na obrazovke prevezmite a nainštalujte aplikáciu Skype. 

Krok 2: Overenie fungovania kamery v softvéri Lifecam

1. Pripojte kameru Lifecam k počítaču.
2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft Lifecam a potom znova na položku Microsoft Lifecam. 
3. Skontrolujte, či sa vidíte v okne softvéru Lifecam, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku: 


Obraz kamery sa zobrazuje

3. Zavrite softvér Lifecam.

Poznámka: Ak sa obraz kamery nezobrazuje, skúste kameru Lifecam pripojiť k inému portu USB. Ak problém pretrváva, pokračujte krokmi uvedenými v článku databázy Knowledge Base číslo: 933311.

4. Ak sa v okne softvéru Lifecam vidíte, prejdite na ďalší krok. 

Krok 3: Nastavenie kamery Lifecam s aplikáciou Skype

1. Spustite aplikáciu Skype kliknutím na tlačidlo Štart alebo ikonu na pracovnej ploche systému Windows.
2. Kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Skype a potom znova na položku Skype.
3. V prípade potreby sa prihláste.
4. V ponuke Tools (Nástroje) kliknite na položku Options (Možnosti).

Nástroje > Možnosti
5. V sekcii General (Všeobecné) naľavo kliknite na položku Audio Settings (Nastavenia zvuku).

Zvuk

6. Vyberte zariadenie LifeCam ako predvolený mikrofón. Vyberte napríklad položku Cinema Microsoft Lifecam.

Nastavenia zvuku


7. Na navigačnej table okna možností aplikácie Skype kliknite na položku Video Settings (Nastavenia obrazu). Mali by ste sa vidieť v okne ukážky videa webovej kamery:Poznámka: Ak aplikácia Skype nerozpozná zariadenie Lifecam, zobrazí sa hlásenie Skype couldn’t find a webcam. With a webcam, you can make video calls to anyone else on Skype, anywhere in the world. (Aplikácii Skype sa nepodarilo nájsť webovú kameru. S webovou kamerou môžete uskutočňovať videohovory s ďalšími používateľmi aplikácie Skype kdekoľvek na svete.). Ak sa vyskytne táto chyba, skontrolujte, či je zariadenie Lifecam pripojené a či máte nainštalovanú najnovšiu verziu softvéru. Ak problém pretrváva, pokračujte krokmi uvedenými v článku databázy Knowledge Base číslo: 933311.

8. Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
9. Otestujte zariadenie LifeCam uskutočnením skúšobného hovoru.

Ďalšie informácie o konfigurácii aplikácie Skype nájdete na nasledujúcej webovej lokalite aplikácie Skype: http://support.skype.com

Ak napriek tomu nevidíte svoj obraz alebo nepočujete druhú stranu pri telefonovaní prostredníctvom aplikácie Skype, môže to mať nasledujúce príčiny:

·          Je nainštalovaná alebo nakonfigurovaná brána firewall od iného výrobcu, ktorá blokuje prístup

·          Váš poskytovateľ internetových služieb má zablokované niektoré porty, čo zabraňuje prístupu
Vlastnosti

ID článku: 2262196 – Posledná kontrola: 16. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky