Po nainštalovaní 64-bitovej verzie balíka Office 2010 sa zoznam nedá zobraziť v údajovom zobrazení

P R I Z N A K Y

Po nainštalovaní 64-bitovej verzie balíka Office 2010 sa zoznam nedá zobraziť v údajovom zobrazení na webovej lokalite SharePoint. 

Keď kliknite na položku Akcie a potom na položku Upraviť v údajovom zobrazení (na lokalite SharePoint 2003 alebo 2007) alebo kliknete na položku Zoznam a potom na položku Údajové zobrazenie (na lokalite SharePoint 2010), zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Zoznam nemožno zobraziť v údajovom zobrazení z nasledujúcich dôvodov:
  • Súčasť údajového hárka kompatibilná so službou Microsoft SharePoint Foundation nie je nainštalovaná.
  • Webový prehľadávač nepodporuje ovládacie prvky ActiveX.
  • Súčasť nie je správne nakonfigurovaná na podporu pre 32-bitové alebo 64-bitové prostredie.

P R I C I N A

Pre balík Office 2010 nie je dostupná 64-bitová verzia súčasti údajového hárka.

R I EŠ E N I E

Postup 1

Ak vaša spoločnosť nepotrebuje používať 64-bitovú verziu balíka Office 2010, odporúčame vám odinštalovať ju a nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Office 2010. S 32-bitovou verziou balíka Office 2010 sa nainštaluje 32-bitová verzia súčasti údajového hárka.

Ďalšie informácie o problémoch súvisiacich so 64-bitovou verziou balíka Office 2010 získate v nasledujúcich článkoch.

64-bitové vydania balíka Office 2010Informácie o 64-bitovej verzii balíka Office

Postup 2

Ak vaša spoločnosť potrebuje používať 64-bitovú verziu balíka Office 2010, môžete nainštalovať súčasti 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components, ktoré vám umožnia povoliť súčasť údajového hárka. Tieto súčasti sú k dispozícii v Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft:

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak používate 32-bitovú verziu internetového prehľadávača, súčasti 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components nainštalujú 32-bitovú verziu súčasti údajového hárka, ktorú možno používať so 64-bitovou verziou balíka Office 2010.

Ak používate 64-bitovú verziu internetového prehľadávača, ako je napríklad 64-bitová verzia programu Microsoft Internet Explorer 8.0, súčasť Upraviť v údajovom hárku nie je podporovaná.

Pred inštaláciou súčastí 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components je tiež potrebné nainštalovať 64-bitovú verziu všetkých produktov balíka Office. Platí teda, že ak chcete používať program Microsoft Project 2010, Microsoft Visio 2010 alebo Microsoft SharePoint Designer 2010 (tieto súčasti sa neinštalujú ako súčasť balíka Office 2010), pred inštaláciou súčastí Data Connectivity Components nainštalujte 64-bitovú verziu týchto produktov.

Ak sa po nainštalovaní súčastí 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components pokúsite nainštalovať 64-bitovú verziu programu Project, Visio alebo SharePoint Designer, zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

64-bitovú verziu balíka Office 2010 nemôžete nainštalovať, pretože momentálne máte nainštalované produkty 32-bitovej verzie balíka Office. Nasledujúce 32-bitové produkty nie sú podporované v rámci inštalácií 64-bitových systémov:
Databázový nástroj programu Microsoft Office Access 2007 (v angličtine)
Ak chcete nainštalovať 64-bitovú verziu balíka Office 2010, najskôr musíte odinštalovať všetky produkty 32-bitovej verzie balíka Office a potom spustiť súbor setup.exe v priečinku x64. Ak chcete nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Office 2010, zavrite tento program inštalácie, prejdite do priečinka x86 v koreni disku CD alebo DVD a spustite súbor setup.exe, alebo si kúpte 32-bitovú verziu balíka Office 2010 tam, kde ste si kúpili 64-bitovú verziu balíka Office 2010.

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, musíte z počítača odstrániť 32-bitové produkty uvedené v chybovom hlásení. Ak chcete zachovať funkčnosť údajového zobrazenia, musíte vykonať nasledujúce kroky:
  1. Odstráňte súčasť 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components.
  2. Nainštalujte 64-bitovú verziu požadovaných produktov balíka Office.
  3. Preinštalujte súčasti 2007 Office System Driver: Data Connectivity Components.
Keďže v počítači sú nainštalované súčasti Data Connectivity Components, môžu sa tiež zobraziť žiadosti o inštaláciu aktualizácií alebo balíkov Service Pack pre systém produktov Microsoft Office 2007, program Microsoft Office Access 2007 alebo súčasť Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity 2007. Tieto aktualizácie neovplyvňujú 64-bitovú verziu balíka Office 2010 a mali by ste ich nainštalovať do počítača.
Vlastnosti

ID článku: 2266203 – Posledná kontrola: 2. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky