Program Microsoft Security Essentials v ponuke ako voliteľná aktualizácia

S U H R N

Spoločnosť Microsoft ponúka program Microsoft Security Essentials ako voliteľnú aktualizáciu pre používateľov systémov Windows XP, Windows Vista a Windows 7 prihlásených na odber služby Microsoft Windows Update. Ak v súčasnosti nepoužívate softvér na ochranu proti malvéru, váš počítač môže byť nedostatočne zabezpečený proti vírusom, spyware a iným typom škodlivého softvéru. Program Microsoft Security Essentials je bezplatný softvér na ochranu proti malvéru. Jeho prevzatie a inštalácia sa dôrazne odporúčajú. Na základe licencie sa povoľuje použitie programu Microsoft Security Essentials v domácich počítačoch a v malých podnikoch s maximálne desiatimi počítačmi.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o programe Microsoft Security Essentials nájdete na nasledujúcej lokalite:
http://www.microsoft.com/security_essentials/default.aspx?mkt=sk-sk

Informácie o technickej podpore pre program Microsoft Security Essentials nájdete na nasledujúcej lokalite:
http://www.microsoft.com/security_essentials/support.aspx?mkt=sk-sk


Vlastnosti

ID článku: 2267621 – Posledná kontrola: 10. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky