Kompletný sprievodca Moderátorom

Vzťahuje sa na: Windows 10

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá sa dodáva ako súčasť Windowsu 10, takže nemusíte nič sťahovať ani inštalovať. Tento návod popisuje, ako používať Moderátora vo Windowse, aby ste mohli začať používať aplikácie, prehľadávať web atď. 

Pod obsahom je uvedená časť o novinkách v Moderátorovi.

Poznámka: Môžete si stiahnuť predchádzajúcu verziu tohto sprievodcu v Braillovom písme (angličtina v Braillovom písme non-UEB 2. stupňa). Ak chcete získať ďalšie jazyky alebo stupne, obráťte sa na Answer Desk pre funkcie zjednodušenia ovládania.

Obsah


Kapitola O čom je
Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora Prehľad Moderátora vrátane informácií o tom, ako sa spúšťa a zastavuje.
Kapitola 2: Základy používania Moderátora Pohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.
Kapitola 3: Používame režim skenovania Používanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.
Kapitola 4: Čítame text Čítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.
Kapitola 5: Navigácia Návod na získanie ďalších informácií o aplikácii alebo prehľadávanej stránke ste pomocou zobrazení Moderátora.
Kapitola 6: Používame Moderátora pomocou dotykových gest Používanie Moderátora dotykom vrátane základných gest.
Kapitola 7: Prispôsobujeme Moderátora Zmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.
Kapitola 8: Používame Moderátora pomocou braillovho písma Ako používať Moderátora so zariadeniami zobrazujúcimi Braillovo písmo.
Príloha A: Podporované jazyky a hlasy Zoznam podporovaných jazykov a hlasov pre prevod textu na reč v Moderátorovi.
Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi Zoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.
Príloha C: Podporované zariadenia na zobrazovanie Braillovho písma Zoznam zariadení zobrazujúcich Braillovo písmo podporovaných Moderátorom.
Príloha D: Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora Používateľské príručky pre predchádzajúce verzie Moderátora

Novinky


Domovská stránka Moderátora

Pri každom zapnutí Moderátora sa dostanete na domovskú obrazovku Moderátora, ktorá predstavuje jedno miesto, kde nájdete všetko potrebné – od zmeny nastavení Moderátora až po informácie o základoch Moderátora – pomocou stručného úvodu. Aj pri minimalizovaní domovskej stránky Moderátora do panela úloh, takže nemusíte pri prepínaní medzi jednotlivými položkami prechádzať pomocou klávesov Alt + tabulátor.

Čítanie po vetách

Moderátor teraz dokáže čítať nasledujúce, aktuálne a predchádzajúce vety. Možnosť čítania po vetách je k dispozícii vždy, keď používate klávesnicu, dotykové ovládanie alebo braillovu obrazovku.

V Moderátorovi je tiež k dispozícii zobrazenie Veta. Ak chcete prejsť na zobrazenie Veta, stlačte kombináciu klávesov Moderátor + Page up alebo Moderátor + Page down, potom stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doľava môžete prejsť na predchádzajúcu vetu a stlačením kombinácie klávesov Moderátor + šípka doprava prejsť na nasledujúcu vetu.

Tieto nové príkazy môžete používať na braillových obrazovkách stlačením bodiek 2-3-4 alebo 2-3-4-7 v režime zadávania príkazov. 

Nové úrovne podrobnosti čítania

Moderátor umožňuje päť úrovní podrobnosti čítania, ktoré ovplyvňujú množstvo informácií, ktoré počujete, keď Moderátor číta text, napríklad webové lokality, a keď používate ovládacie prvky. Každá úroveň je zdokumentovaná v Kapitole 4 s krátkym popisom, ako ju môžete používať.

Použitie režimu skenovania v obľúbenom prehliadači

Režim skenovania sa v prehliadačoch Google Chrome a Microsoft Edge zapne automaticky.

Štandardné rozloženie klávesnice

Chceli sme uľahčiť naučenie sa používania Moderátora, preto sme pridali nové štandardné rozloženie klávesnice. Aktualizované rozloženie sa viac podobá na rozloženie klávesnice, s ktorým ste sa mohli stretnúť v iných čítačkách obrazovky.

Keď sú v tejto príručke uvedené klávesové príkazy, platia pre nové štandardné rozloženie klávesnice. Niektoré nové príkazy zahŕňajú aktualizácie príkazov Moderátora na navigáciu na stránkach, v odsekoch, riadkoch, slovách a znakoch. Pribudli tiež nové príkazy, ako je sú napríklad hľadanie pomocou Moderátora, zoznam prepojení, zoznam nadpisov a zoznam orientačných bodov. V prípade niektorých príkazov môžete odteraz používať numerickú klávesnicu.

Všetky nové a aktualizované príkazy si môžete prezrieť v téme Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi. Príkazy režimu skenovania nájdete v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poznámka: Vaša klávesnica sa predvolené nastaví na štandardné rozloženie. Ak to chcete zmeniť, vyberte položky Nastavenie > Zjednodušenie prístupu  > Moderátor a vyberte staršie rozloženie. Do nastavení Moderátora prejdete tiež stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N. Nové príkazy Moderátora nebudú k dispozícii v staršom rozložení klávesnice, ak sú klávesové skratky pre staršie príkazy v konflikte s príkazmi používanými v nových funkciách Moderátora.

Kláves Moderátora

Odteraz môžete zmeniť modifikačný kláves, ktorý chcete používať v príkazoch Moderátora. Klávesy Caps Lock aj Insert slúžia ako kláves Moderátora v predvolenom nastavení. Oba tieto klávesy môžete použiť v ľubovoľnom príkaze, ktorý používa kláves Moderátora. Kláves Moderátor sa v príkazoch označuje jednoducho ako „Moderátor“. Nastavenie klávesu Moderátor môžete zmeniť v nastaveniach Moderátora.

Aktualizované príkazy na zmenu zobrazenia

Príkazy na zmenu zobrazenia sú teraz priradené klávesovej skratke Moderátor + Page up a Page down. Príkaz Zmeniť zobrazenie môžete použiť aj stlačením klávesovej skratky Moderátor + Ctrl + šípka nahor a šípka nadol.

Vylepšenia režimu skenovania

Príkazy primárnej a sekundárnej akcie režimu skenovania sa zmenili. Primárnu akciu môžete vykonať stlačením klávesu Enter alebo medzerníka. Sekundárnu akciu môžete vykonať pridaním klávesu Shift pri stlačení týchto klávesov (Shift + Enter alebo Shift + medzerník). Táto zmena platí bez ohľadu na rozloženie klávesnice, ktoré vyberiete.

Okrem toho bolo pridaných niekoľko nových klávesových príkazov režimu skenovania, ktoré umožňujú vybrať text. Viac sa o nich dočítate v téme Kapitola 3: Používame režim skenovania.

Poskytnúť pripomienky


Vaše pripomienky pomáhajú skvalitniť Moderátora. Keď je Moderátor zapnutý, stlačte klávesovú skratku Moderátor + Alt + F na otvorenie Centra pripomienok, ak chcete poskytnúť pripomienky týkajúce sa Moderátora. Pripomienky môžete poslať aj prostredníctvom webovej lokality služby Microsoft Accessibility User Voice. Okrem toho je k dispozícii technická podpora pre Moderátora alebo pre iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím od spoločnosti Microsoft. Obráťte sa na službu Microsoft Disability Answer Desk.

Ak chcete poskytnúť spoločnosti Microsoft ďalšie údaje o diagnostike a výkone, stlačením klávesovej skratky kláves s logom Windows  + Ctrl + N otvorte nastavenia Moderátora, zapnite prepínač v časti Pomôcť pri zlepšovaní Moderátora a potom Moderátora reštartujte.