Začíname s Moderátorom

Moderátor je aplikácia na čítanie obrazovky, ktorá je súčasťou Windowsu 10. Tento návod popisuje, ako používať Moderátora s výročnou aktualizáciou Windowsu 10 v stolných počítačoch, a poskytuje dostatok informácií, aby ste mohli začať preskúmavať systém Windows, používať aplikácie a prehľadávať web. Návod je napísaný pre tých, čo používajú čítačky obrazovky pravidelne.

Ak chcete príručku používať, vyberte si prepojenie z tohto obsahu. Po dočítaní kapitoly alebo prílohy sa tlačidlom Späť v prehliadači vráťte na túto stránku a vyberte si ďalšiu kapitolu. Na konci každej kapitoly a prílohy sú prepojenia, pomocou ktorých môžete prejsť na nasledujúcu kapitolu alebo sa vrátiť na tento obsah.

Obsah

KapitolaČo tu nájdete
Kapitola 1: Predstavujeme ModerátoraPrehľad aplikácie Moderátor, vrátane informácií o tom, ako sa zapína a zastavuje.
Kapitola 2: Učíme sa základy ModerátoraPohyb po obrazovke, vyhľadanie a otvorenie aplikácií, zmena toho, čo bude Moderátor čítať, a úprava rýchlosti reči a hlasitosti.
Kapitola 3: Používame režim skenovaniaPoužívanie režimu skenovania na navigáciu v aplikáciách, e-maile a na webe.
Kapitola 4: Čítame textČítanie a získanie informácií o texte, ako je napríklad typ písma, farba textu a interpunkcia.
Kapitola 5: Používame Moderátora pomocou dotykových gestPoužívanie Moderátora dotykom, vrátane základných gest.
Kapitola 6: Prispôsobujeme ModerátoraZmena spôsobu spustenia Moderátora, určenie množstva spätnej väzby, ktorú budete počuť počas písania, zmena príkazov Moderátora a používanie softvéru na prevod textu na reč (TTS) od tretích výrobcov.
Príloha A: Podporované jazykyZoznam podporovaných jazykov v Moderátorovi.
Príloha B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v ModerátoroviZoznam klávesových príkazov a dotykových gest v Moderátorovi.
Príloha C: Hlasy TTSZoznam hlasov pre programy na prevod textu na reč, ktoré sú k dispozícii v Moderátorovi.
Vlastnosti

ID článku: 22798 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky