Táto kapitola popisuje, ako čítať text s Moderátorom a ako získať informácie o texte, napríklad o písme farbe a interpunkcii.

Pomocou Moderátora je možné čítať text niekoľkými spôsobmi. Ak pracujete s dokumentom v textovom procesore, ako napríklad Microsoft Word, prvý a najjednoduchší spôsob na pohyb v texte je použiť klávesy so šípkami.

Na čítanie textu môžete použiť aj režim skenovania. Ak chcete zapnúť režim skenovania, stlačte Caps Lock + medzerník. Potom pomocou šípok nahor alebo nadol môžete čítať riadok za riadkom a pomocou šípok doľava alebo doprava môžete čítať po znakoch. Ďalšie informácie o režime skenovania sa nachádzajú v kapitole 3: Používame režim skenovania.

Ak chcete viac kontroly nad tým, čo čítate, Moderátor poskytuje príkazy na čítanie textu, ktoré pomáhajú v orientácii a čítaní textu na webových stránkach a v aplikáciách.

 • Ak chcete prečítať celý dokument alebo webovú stránku od začiatku, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + H.
 • Ak chcete prečítať dokument od začiatku do miesta aktuálnej pozície kurzora, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + pravá hranatá zátvorka (]).
 • Ak chcete čítať od aktuálnej pozície v dokumente alebo na webovej stránke, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.
 • Ak chcete presunúť kurzor na začiatok dokumentu alebo webovej stránky, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Y.
 • Ak chcete presunúť kurzor na koniec dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Y.

Práca s odsekmi, riadkami, slovami a znakmi

Moderátor poskytuje spôsoby, ako čítať text po stranách, odsekoch, riadkoch, slovách a znakoch.

Čítanie po stranách

 • Ak chcete prečítať aktuálnu stranu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Ctrl + U.
 • Ak chcete prečítať ďalšiu stranu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + U.
 • Ak chcete prečítať predchádzajúcu stranu, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + U.

Čítanie po odsekoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny odsek, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Ctrl + I.
 • Ak chcete prečítať nasledujúci odsek, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + I.
 • Ak chcete prečítať predchádzajúci odsek, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + I.

Čítanie po riadkoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny riadok, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Ctrl + O.
 • Ak chcete prečítať nasledujúci riadok, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + O.
 • Ak chcete prečítať predchádzajúci riadok, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + O.

Čítanie po slovách

 • Ak chcete prečítať aktuálne slovo, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Ctrl + P.
 • Ak chcete prečítať nasledujúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + P.
 • Ak chcete prečítať predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + P.

Čítať po znakoch

 • Ak chcete prečítať aktuálny znak, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Ctrl + ľavá hranatá zátvorka ([]).
 • Ak chcete prečítať ďalší znak, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + ľavá hranatá zátvorka ([]).
 • Ak chcete prečítať predchádzajúci znak, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + Shift + ľavá hranatá zátvorka ([]).

Získanie ďalších podrobností o texte

Moderátor poskytuje rôzne úrovne podrobností o vlastnostiach textu, známe ako podrobnosti čítania. Ak chcete zmeniť úroveň podrobností čítania, stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + A, až kým nebudete počuť požadovanú úroveň.

 • Úroveň podrobnosti čítania 0. Čítanie samotného textu.
 • Úroveň podrobnosti čítania 1. Čítanie základných informácií, ako sú napríklad úrovne nadpisov a chyby v dokumentoch, ako sú pravopisné a gramatické chyby.
 • Úroveň podrobnosti čítania 2. Čítanie častého formátovania na webových stránkach a v e-mailoch, ako sú napríklad štýly odrážok, tučné písmo, podčiarknuté písmo, kurzíva, dolný index, horný index a farby.
 • Úroveň podrobnosti čítania 3. Čítanie ďalších poznámok, ako napríklad hlavičiek a piat dokumentov.
 • Úroveň podrobnosti čítania 4. Čítanie rozšírených informácií o formátovaní, ako sú napríklad názov, veľkosť a iné štýly zoznamov.
 • Úroveň podrobnosti čítania 5. Čítanie informácií o rozložení a animáciách, ako sú napríklad typ animácií, informácie, či odsek začína zarážkou alebo nie, a ďalšie.

Čítanie interpunkcie

Moderátor vám dáva kontrolu nad tým, koľko interpunkcie budete pri čítaní textu počuť. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + Alt + znamienko plus (+) alebo Caps Lock + Alt + znamienko mínus (-), kým nebudete počuť režim interpunkcie, ktorý chcete použiť: Predvolený, matematický, limitovaný, väčšinový alebo úplný.

 • Predvolený. Čítanie minimálneho množstva interpunkcie. Prirodzené pauzy budú označovať položky, ako sú čiarky a bodky.
 • Matematický. Čítanie väčšiny matematických symbolov.
 • Limitovaný. Čítanie väčšiny bežnej interpunkcie, ako sú napríklad čiarky a bodky.
 • Väčšinový. Čítanie ďalších symbolov, ako sú napríklad zátvorky.
 • Úplný. Čítanie všetkej interpunkcie vrátane všetkých špeciálnych symbolov.


Nasledujúca téma: Kapitola 5: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22799 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 6

Pripomienky