Príloha B: Klávesové skratky a dotykové gestá v Moderátorovi

Táto príloha uvádza všetky klávesové skratky a dotykové gestá, ktoré sú podporované Moderátorom vo výročnej aktualizácii Windowsu 10.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých klávesových skratiek vo Windowse, prejdite na tému Klávesové skratky vo Windowse.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých klávesových skratiek v aplikáciách Windowsu, prejdite na tému Klávesové skratky v aplikáciách.

Klávesové príkazy Moderátora

Klávesová skratkaÚloha
Kláves s logom Windows  + EnterSpustenie alebo ukončenie Moderátora
Caps Lock + EscUkončenie Moderátora
Caps Lock + MSpustenie čítania
CtrlZastavenie čítania
Caps Lock + medzerníkSpustenie režimu skenovania
Caps Lock + šípka dopravaPrechod na ďalšiu položku
Caps Lock + šípka doľavaPrechod na predchádzajúcu položku
Caps Lock + šípka nahor alebo nadolZmena zobrazenia
Caps Lock + F1Zobrazenie zoznamu príkazov Moderátora
Caps Lock + F2Zobrazenie príkazov pre aktuálnu položku
Caps Lock + EnterVykonanie primárnej akcie
Caps Lock + Shift + EnterOtvorenie režimu vyhľadávania
Caps Lock + AZmena režimu podrobnosti čítania
Caps Lock + Ctrl + plus (+)Zvýšenie podrobnosti čítania
Caps Lock + Ctrl + mínus (-)Zníženie podrobnosti čítania
Caps Lock + Alt + plus (+) alebo mínus (-)Zmena režimu interpunkcie
Caps Lock + Y
Prechod na začiatok textu
Caps Lock + ZUzamknutie klávesu Moderátora (Caps Lock), aby ste ho nemuseli stláčať pri každej klávesovej skratke
Caps Lock + XModerátor bude ignorovať ďalšiu klávesovú skratku, ktorú použijete
Caps Lock + F12Zapnutie alebo vypnutie čítania stlačených klávesov
Caps Lock + VZopakovanie frázy
Caps Lock + Page Up alebo Page DownZvýšenie alebo zníženie hlasitosti hlasu
Caps Lock + plus (+) alebo mínus (-)Zvýšenie alebo zníženie rýchlosti hlasu
Caps Lock + D
Prečítanie položky
Caps Lock + FPrečítanie podrobnejších informácií o položke
Caps Lock + SVyhláskovanie položky
Caps Lock + WPrečítanie okna
Caps Lock + RPrečítanie všetkých položiek vo vybratej oblasti
Caps Lock + Num LockZapnutie alebo vypnutie režimu myši
Caps Lock + QPresunutie na poslednú položku vo vybratej oblasti
Caps Lock + GPremiestnenie kurzora Moderátora na systémový kurzor
Caps Lock + TPremiestnenie kurzora Moderátora na ukazovateľ
Caps Lock + vlnovka (~)Nastavenie zamerania na položku
Caps Lock + BackspacePrechod o jednu položku späť
Caps Lock + InsertPrechod na prepojenú položku
Caps Lock + F10Prečítanie hlavičky aktuálneho riadka
Caps Lock + F9Prečítanie hlavičky aktuálneho stĺpca
Caps Lock + F8Prečítanie aktuálneho riadka
Caps Lock + F7Prečítanie aktuálneho stĺpca
Caps Lock + F5Prečítanie umiestnenia aktuálneho riadka a stĺpca
Caps Lock + F6Prechod na bunku tabuľky
Caps Lock + Shift + F6Prechod na obsah bunky
Caps Lock + F3Prechod na ďalšiu bunku v aktuálnom riadku
Caps Lock + Shift + F3Prechod na predchádzajúcu bunku v aktuálnom riadku
Caps Lock + F4Prechod na ďalšiu bunku v aktuálnom stĺpci
Caps Lock + Shift + F4Prechod na predchádzajúcu bunku v aktuálnom stĺpci
Caps Lock + pravá hranatá zátvorka (])Prečítanie textu od začiatku po kurzor
Caps Lock + nula (0)Prečítanie atribútov textu
Caps Lock + HPrečítanie dokumentu
Caps Lock + Ctrl + UPrečítanie aktuálnej strany
Caps Lock + UPrečítanie nasledujúcej strany
Caps Lock + Shift + UPrečítanie predchádzajúcej strany
Caps Lock + Ctrl + IPrečítanie aktuálneho odseku
Caps Lock + IPrečítanie nasledujúceho odseku
Caps Lock + Shift + IPrečítanie predchádzajúceho odseku
Caps Lock + Ctrl + OPrečítanie aktuálneho riadka
Caps Lock + OPrečítanie nasledujúceho riadka
Caps Lock + Shift + OPrečítanie predchádzajúceho riadka
Caps Lock + Ctrl + PPrečítanie aktuálneho slova
Caps Lock + PPrečítanie nasledujúceho slova
Caps Lock + Shift + PPrečítanie predchádzajúceho slova
Caps Lock + Ctrl + ľavá hranatá zátvorka ([)Prečítanie aktuálneho znaku
Caps Lock + ľavá hranatá zátvorka ([)Prečítanie nasledujúceho znaku
Caps Lock + Shift + ľavá hranatá zátvorka (])Prečítanie predchádzajúceho znaku
Caps Lock + YPrechod na začiatok textu
Caps Lock + BPrechod na koniec textu
Caps Lock + JPrechod na nasledujúci nadpis
Caps Lock + Shift + JPrechod na predchádzajúci nadpis
Caps Lock + KPrechod na nasledujúcu tabuľku
Caps Lock + Shift + KPrechod na predchádzajúcu tabuľku
Caps Lock + LPrechod na nasledujúce prepojenie
Caps Lock + Shift + LPrechod na predchádzajúce prepojenie
Caps Lock + C
Prečítanie aktuálneho dátumu a času
Dvakrát rýchlo po sebe stlačenie klávesu Caps LockZapnutie alebo vypnutie funkcie Caps Lock
Caps Lock + EPoskytnutie negatívnych pripomienok
Caps Lock + Shift + EPoskytnutie pozitívnych pripomienok
Caps Lock + dvakrát rýchlo po sebe ťuknutie na kláves EOtvorenie dialógového okna pripomienok
Caps Lock + Ctrl + šípka nahorPrechod na nadradenú položku (len ak aplikácia umožňuje štruktúrovanú navigáciu)
Caps Lock + Ctrl + šípka dopravaPrechod na ďalšiu príbuznú položku (len ak aplikácia umožňuje štruktúrovanú navigáciu)
Caps Lock + Ctrl + šípka doľavaPrechod na predchádzajúcu príbuznú položku (len ak aplikácia umožňuje štruktúrovanú navigáciu)
Caps Lock + Ctrl + šípka nadolPrechod na prvú podriadenú položku (len ak aplikácia umožňuje štruktúrovanú navigáciu)
Caps Lock + N
Prechod na hlavný orientačný bod


Klávesové príkazy režimu skenovania

Klávesová skratkaÚloha
Šípka nahor a šípka nadolPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok textu v aplikácii alebo webovej stránke
Šípka doprava a šípka doľavaPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci znak v aplikácii alebo webovej stránke
MedzerníkAktivácia položky, ktorú chcete použiť, ako je napríklad tlačidlo alebo textové pole
EnterAk je to podporované, vykonanie sekundárnej akcie na položke
Ctrl + šípka doľava a Ctrl + šípka dopravaPrechod na nasledujúce alebo predchádzajúce slovo
Ctrl + šípka nahor a Ctrl + šípka nadolPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci odsek
H alebo Shift + H a Alt + šípka nahor alebo Alt + šípka nadolPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci nadpis
Tabulátor alebo Shift + TPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu tabuľku
P alebo Shift + PPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci odsek
K alebo Shift + K a Alt + šípka doprava alebo Alt + šípka doľavaPrechod na nasledujúce alebo predchádzajúce prepojenie
D alebo Shift + DPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci orientačný bod
Shift + Alt + šípka doprava alebo šípka doľavaPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu bunku v riadku
Ctrl + Alt + šípka nahor alebo šípka nadolPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu bunku v stĺpci
Caps Lock + F5Ohlásenie polohy v tabuľke
Caps Lock + F9Ohlásenie záhlavia stĺpca
Caps Lock + F10 Ohlásenie záhlavia riadka
Caps Lock + F7Prečítanie aktuálneho stĺpca tabuľky od začiatku do konca
Caps Lock + F8Prečítanie aktuálneho riadka tabuľky od začiatku do konca


Dotykové gestá Moderátora

Gesto Úloha
Dotyk alebo potiahnutie jedným prstomPrečítanie textu pod prstom
Dvojité ťuknutie alebo podržanie jedného prsta a ťuknutie druhým prstom na ľubovoľné miesto na obrazovkeAktivácia primárnej akcie
Trojité ťuknutie alebo podržanie jedného prsta a dvojité ťuknutie druhým prstom na ľubovoľné miesto na obrazovkeAktivácia sekundárnej akcie
Podržanie jedného prsta a ťuknutie dvoma prstami na ľubovoľné miesto na obrazovkeSpustenie ťahania alebo ďalšie možnosti klávesu
Rýchly pohyb doľava alebo doprava jedným prstomPremiestnenie na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku
Rýchly pohyb nahor alebo nadol jedným prstomZmena zobrazenia
Jedno ťuknutie dvomi prstamiZastaviť čítanie textu Moderátorom
Jedno ťuknutie tromi prstamiZmena režimu podrobnosti čítania
Jedno ťuknutie štyrmi prstamiZobrazenie príkazov Moderátora pre aktuálnu položku
Dvojité ťuknutie dvomi prstamiZobrazenie kontextovej ponuky
Dvojité ťuknutie tromi prstamiPrečítanie atribútov textu
Dvojité ťuknutie štyrmi prstamiOtvorenie režimu vyhľadávania
Trojité ťuknutie štyrmi prstamiZobrazenie všetkých príkazov Moderátora
Potiahnutie dvomi prstami doľava, doprava, nahor alebo nadolPosunutie
Potiahnutie doľava alebo doprava tromi prstamiPohyb tabulátorom dopredu alebo dozadu
Potiahnutie nahor tromi prstamiPrečítanie aktuálneho okna
Rýchly pohyb nadol tromi prstamiSpustenie čítania požadovaného textu
Potiahnutie nahor alebo nadol štyrmi prstamiZapnutie alebo vypnutie sémantického priblíženia, ak je podporované
Potiahnutie doľava alebo doprava štyrmi prstamiPresun kurzora Moderátora na začiatok alebo koniec jednotky


Nasledujúca téma: Príloha C: Hlasy TTS

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22806 – Posledná kontrola: 6. 10. 2016 – Revízia: 4

Pripomienky
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)