Kapitola 3: Používame režim skenovania

Táto kapitola popisuje navigačný a čítací režim nazývaný režim skenovania. Režim skenovania umožňuje navigáciu v aplikáciách, e-mailoch a na webových stránkach pomocou šípok a bežných klávesových skratiek na čítanie textu a prechádzanie priamo na nadpisy, prepojenia, tabuľky a orientačné body.

Základy režimu skenovania

Ak chcete režim skenovania zapnúť alebo vypnúť, stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + medzerník.

Ak je režim skenovania zapnutý, pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať v aplikáciach a na webových stránkach. Stlačte medzerník na aktiváciu položky, ktorú chcete použiť, ako napríklad tlačidlo v aplikácii, prepojenie na webovej stránke alebo textové pole.

Navigácia

Ak je zapnutý režim skenovania, použite nasledujúce klávesy na navigáciu v aplikáciách a na webových stránkach:

Klávesová skratkaÚloha
Šípka nahor a šípka nadolPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci riadok textu v aplikácii alebo na webovej stránke
Šípka doprava a šípka doľavaPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci znak v aplikácii alebo webovej stránke
MedzerníkAktivácia položky, ktorú chcete použiť, ako je napríklad tlačidlo alebo textové pole
EnterAk je to podporované, vykonanie sekundárnej akcie na položke
Ctrl + šípka doľava a Ctrl + šípka dopravaPrechod na nasledujúce alebo predchádzajúce slovo
Ctrl + šípka nahor a Ctrl + šípka nadolPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci odsek
H alebo Shift + H a Alt + šípka nahor alebo Alt + šípka nadol
Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci nadpis
Tabulátor alebo Shift + TPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu tabuľku
P alebo Shift + PPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci odsek
K alebo Shift + K a Alt + šípka doprava alebo Alt + šípka doľava
Prechod na nasledujúce alebo predchádzajúce prepojenie
D alebo Shift + DPrechod na nasledujúci alebo predchádzajúci orientačný bod
Ctrl + RSpustenie čítania

Ak chcete používať väčšinu klávesových skratiek Windowsu, vypnite režim skenovania.

Režim skenovania sa vypne, ak prejdete na inú aplikáciu. Z počítača zaznie zvuk, ktorý označuje vypnutie režimu skenovania. Stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + medzerník sa znova zapne.

Práca s tabuľkami

Režim skenovania môže pomôcť pri zjednodušení presúvania v tabuľkách a podporuje bežné klávesy, ktoré sa nachádzajú v iných čítačkách obrazovky na orientáciu v tabuľkách. Stlačením klávesu T alebo Shift + T nájdite tabuľku pomocou režimu skenovania a potom na prácu s tabuľkou použite nasledujúce klávesy:

Klávesová skratkaÚloha
Ctrl+ Alt + šípka doprava alebo šípka doľavaPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu bunku v riadku
Ctrl + Alt + šípka nahor alebo šípka nadolPrechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu bunku v stĺpci
Caps Lock + F5Ohlásenie polohy v tabuľke
Caps Lock + F9Ohlásenie záhlavia stĺpca
Caps Lock + F10 Ohlásenie záhlavia riadka
Caps Lock + F7Prečítanie aktuálneho stĺpca tabuľky od začiatku do konca
Caps Lock + F8Prečítanie aktuálneho riadka tabuľky od začiatku do konca


Nasledujúca téma: Kapitola 4: Čítame text

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22809 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky