Kapitola 5: Používame Moderátora pomocou dotykových gest

Táto kapitola obsahuje podrobné informácie o používaní Moderátora pomocou dotyku na podporovaných počítačoch s Windowsom a popisuje niektoré základné dotykové gestá Windowsu.

Spustenie a zastavenie Moderátora

Ak chcete spustiť Moderátora na zariadení s Windowsom, ktoré nemá klávesnicu, stlačte na zariadení tlačidlo Štart spolu s tlačidlom na zvyšovanie hlasitosti. Opätovným stlačením týchto tlačidiel zastavíte Moderátora.

Dotykové gestá

Gestá môžete používať na prácu s Moderátorom a zariadením.

Ak chcete zistiť alebo si vypočuť, aké položky sú na obrazovke, posúvajte prst po obrazovke. Ak začujete názov položky, ktorú chcete použiť, dvakrát ťuknite na obrazovku jedným prstom a aktivujte ju. Ak sa chcete presúvať medzi položkami na obrazovke, rýchlo pohnite jedným prstom doprava alebo doľava.

Ak sa chcete presúvať po znakoch, slovách, riadkoch alebo prepojeniach, rýchlo pohnite prstom nahor alebo nadol a zmeňte zobrazenie Moderátora. Napríklad ak chcete, aby sa názov položky vyhláskoval, rýchlo pohnite prstom nahor, až kým Moderátor nevysloví slovo „characters“. Potom rýchlo pohnite prstom doľava a doprava a presúvajte sa cez danú položku po písmenách.

V nasledujúcom zozname sú uvedené dôležité základné gestá:

  • Ak chcete zmeniť zobrazenia Moderátora, rýchlo pohnite jedným prstom nahor a nadol.
  • Ak sa chcete posunúť, rýchlo pohnite dvoma prstami nahor, nadol, doľava alebo doprava.
  • Ak chcete zobraziť kontextové ponuky, dvakrát ťuknite dvomi prstami.
  • Ak chcete zmeniť podrobnosti čítania, ťuknutie raz tromi prstami.
  • Ak chcete čítať nepretržite od aktuálnej pozície, potiahnite tromi prstami nadol.
  • Ak chcete pohnúť tabulátorom dopredu alebo dozadu, rýchlo pohnite tromi prstami doľava alebo doprava.
  • Ak chcete zobraziť zoznam príkazov Moderátora, trikrát ťuknite štyrmi prstami.

Úplný zoznam dotykových gest nájdete v prílohe B: Klávesové príkazy a dotykové gestá v Moderátorovi.

Ďalšie dotykové gestá pre Windows

Nasledujúce gestá sú k dispozícii aj vo Windowse 10:

  • Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom smerom od pravého okraja obrazovky.
  • Ak chcete otvoriť Zobrazenie úloh a prepínať medzi aplikáciami a viacerými pracovnými plochami, potiahnite prstom z ľavej strany obrazovky.

Písanie na klávesnici dotykom

Keď sa nachádzate v oblasti úprav, ako napríklad v textovom poli, v dolnej časti obrazovky sa zobrazí dotyková klávesnica a Moderátor prehrá zvuk, ktorý označuje zobrazenie klávesnice. Ak chcete zadať text, dvakrát ťuknite na znaky, ktoré chcete zadať.

Ak chcete zadávať text rýchlejšie, zmeňte nastavenie Moderátora na zadávanie znakov, hneď ako zdvihnete prst z klávesu so znakom. Ak chcete zapnúť túto možnosť, vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Nastavenia , Zjednodušenie prístupu a Moderátor. Nastavenie zapnite použitím prepínača v položke Aktivácia klávesov na dotykovej klávesnici po zdvihnutí prsta z klávesnice.


Nasledujúca téma: Kapitola 6: Prispôsobujeme Moderátora

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22812 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky