Kapitola 1: Predstavujeme Moderátora

Táto časť poskytuje prehľad o Moderátorovi a tiež o tom, ako ho spustiť a zastaviť.

Moderátor umožňuje používanie počítača bez obrazovky alebo myši na dokončenie bežných úloh pre používateľov trpiacich slepotou alebo slabozrakosťou. Číta a pracuje s položkami na obrazovke, ako napríklad s textom alebo tlačidlami. Moderátor sa používa na čítanie a písanie e-mailov, prehliadanie internetu a prácu s dokumentmi.

Konkrétne príkazy umožňujú orientovať sa vo Windowse, na webe a v aplikáciách, ako aj získať informácie o oblasti počítača, v ktorej sa nachádzate. Navigácia je k dispozícii pomocou nadpisov, prepojení, orientačných bodov a ďalších položiek. Môžete čítať text (vrátane interpunkcie) po stranách, odsekoch, riadkoch, slovách alebo hláskach, ako aj mať informácie o charakteristikách, ako je písmo alebo farba textu. Tabuľky môžete efektívne hodnotiť pomocou navigácie v riadkoch a stĺpcoch.

Moderátor obsahuje aj režim navigácie a čítania s názvom režim skenovania. Pomocou tohto režimu sa môžete premiestňovať v rámci Windowsu 10 pomocou šípok nahor a nadol na klávesnici.

Taktiež môžete prispôsobiť rýchlosť reči, ako aj výšku a hlasitosť hlasu, ktorý sa používa v Moderátorovi. Môžete nainštalovať aj hlasy funkcie prevodu textu na reč od tretích strán.

Moderátor sa dá spustiť tromi spôsobmi

  • V pravom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky vyberte tlačidlo Zjednodušenie prístupu a potom vyberte položku Moderátor.
  • Stlačte kombináciu klávesov kláves s logom Windows  + Enter na spustenie Moderátora. Opätovným stlačením týchto tlačidiel zastavíte Moderátora. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v spodnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.
  • Vyberte tlačidlo Štart a potom vyberte položky Nastavenia , Zjednodušenie prístupu, Moderátor a zapnite Moderátora posunutím jazdca.

Moderátora si môžete aj prispôsobiť, aby sa zapínal automaticky pred prihlásením alebo po prihlásení do počítača.

  1. Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows , do vyhľadávacieho poľa zadajte Centrum zjednodušenia prístupu a potom vyberte položku Centrum zjednodušenia prístupu.
  2. Vyberte položku Zmeniť nastavenie prihlásenia.
  3. V časti Čítať nahlas text na obrazovke (funkcia Moderátor) začiarknite políčko v časti Pri prihlásení alebo Po prihlásení a stlačte kláves OK.


Nasledujúca téma: Kapitola 2: Učíme sa základy Moderátora

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22817 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky