Kapitola 6: Prispôsobujeme Moderátora

Táto kapitola popisuje spôsob prispôsobenia Moderátora, aby čo najlepšie zodpovedal vašim potrebám, vrátane zmeny spôsobu spúšťania Moderátora, koľko spätnej väzby budete dostávať po začatí písania, zníženia zvuku z iných aplikácií po spustení Moderátora, či zmeny príkazov Moderátora na klávesové skratky podľa vášho výberu. V kapitole sa taktiež uvádzajú podrobnosti o používaní softvéru funkcie prevodu textu na reč (TTS) od tretích strán na pridanie ďalších hlasov do Moderátora.

Väčšina možností sa nachádza v nastaveniach Moderátora. Ak ich chcete nájsť, zapnite Moderátora a otvorte nastavenia Moderátora na paneli úloh.

Nastavenia sú rozdelené do štyroch kategórií: všeobecné nastavenia, nastavenia navigácie, nastavenia hlasu a nastavenia príkazov.


Všeobecné nastavenia

 • Zapnutie klávesovej skratky na spustenie Moderátora. Spustenie a zastavenie Moderátora pomocou kombinácie klávesov kláves s logom Windows + Enter na klávesnici, alebo tlačidlo s logom Windows + tlačidlo zvyšovania hlasitosti na dotykovom zariadení.
 • Uzamknutie klávesu Moderátora (Caps Lock). Pri zadávaní príkazu nemusíte stláčať kláves Moderátora (Caps Lock). Napríklad, ak chcete prejsť na ďalšie prepojenie, stačí stlačiť kláves L namiesto kombinácie klávesov Caps Lock + L.
 • Čítanie znakov počas písania. Znaky sa čítajú okamžite po napísaní. Toto je možné zapnúť aj stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + F12.
 • Čítanie napísaných slov. Slová sa čítajú okamžite po napísaní.
 • Čítanie oznámení o chybách v Moderátorovi. Moderátor oznamuje chyby, ako napríklad „žiadny ďalší orientačný bod“ alebo „žiadna ďalšia položka“.
 • Zvýraznenie kurzora. Kurzor je zvýrazňuje modrým zameraním.
 • Prehrávanie zvukových upozornení. Moderátor prehrá zvuk, keď vykonáte akcie, ako napríklad prepínanie okien, otvorenie ponuky Štart alebo presunutie dopredu alebo dozadu na jednotlivé položky.
 • Čítanie pomôcok používateľského rozhrania. Moderátor oznámi, ako pracovať s položkami.
 • Zníženie hlasitosti ostatných aplikácií. Hlasitosť iných aplikácií sa zníži, aby ste lepšie počuli Moderátora.
 • Zachovanie oznámení. Oznámenia sa môžu zachovávať od 30 sekúnd do 10 minút.

Nastavenia navigácie

 • Čítanie a komunikácia s obrazovkou pomocou myši. Ak to je táto funkcia zapnutá, Moderátor číta to, čo sa nachádza pod kurzorom myši. Na pohyb myši používajte numerickú klávesnicu.
 • Aktivácia tlačidiel na dotykovej klávesnici po zdvihnutí prsta. Znaky sa zadajú hneď po zdvihnutí prsta z dotykovej klávesnice.
 • Sledovanie zamerania na klávesnici kurzorom Moderátora. Keď je táto funkcia zapnutá, Moderátor bude počas používania klávesu Tab, kurzora alebo iných navigačných klávesov, sledovať zameranie klávesnice.
 • Povolenie kurzora na písanie textu sledovať kurzor Moderátora. Keď je táto funkcia zapnutá, Moderátor posunie kurzor na písanie textu pri navigácii podľa zobrazení, ako sú znaky alebo slová.
 • Výber režimu pohybu kurzora Moderátora. Existujú dva režimy: normálny a rozšírený. Normálny režim umožňuje Moderátorovi pohybovať sa medzi rôznymi položkami, ako sú prepojenia, tabuľky a ďalšie prvky. Rozšírený režim umožňuje presúvať kurzor Moderátora pomocou štyroch šípok cez programové vyjadrenie aplikácie.

Nastavenia hlasu

 • Rýchlosť. Kontrola rýchlosti, akou Moderátor hovorí.
 • Hlasitosť. Nastavenie hlasitosti hlasu Moderátora.
 • Výška. Prispôsobenie výšky hlasu Moderátora.
 • Výber iného hlasu. Môžete si vybrať medzi rôznymi hlasmi Moderátora, ktoré sú k dispozícií vo vašom jazyku.

Rýchlejšie hlasy

Moderátor vysloví približne 400 slov za minútu. Nasledujúce hlasy však majú rýchlosť približne 800 slov za minútu:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Ďalšie hlasy

Moderátora je možné použiť so syntetizátormi reči založenými na rozhraní SAPI 5. Po nainštalovaní sa hlasy zobrazia v zozname hlasov, ktoré máte k dispozícii.

Tu je niekoľko možností od poskytovateľov z tretích strán:

Nastavenia príkazov

Vlastné klávesové skratky v Moderátorovi umožňujúce zlepšenie kontroly a použiteľnosti:

Prispôsobenie klávesovej skratky v Moderátorovi

 1. Vyberte príkaz na prispôsobenie.
 2. Vyberte položku Zmeniť klávesovú skratku príkazu.
 3. V okne Zadajte klávesovú skratku zadajte klávesovú skratku, ktorú chcete použiť na klávesnici. Môžete použiť ľubovoľnú kombináciu modifikačných klávesov (Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock, alebo kláves s logom Windows) spolu s nemodifikačným klávesom. Funkčné a numerické klávesy nepoužívajte s modifikačnými klávesmi.

Ak chcete vrátiť všetky príkazy na predvolené nastavenia, vyberte položku Obnoviť predvolené.


Nasledujúca téma: Príloha A: Podporované jazyky v Moderátorovi

Prejsť späť na Obsah

Vlastnosti

ID článku: 22818 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 3

Pripomienky