Po odoslaní e-mailovej správy príjemcovi používateľom servera Exchange Server 2007 sa zobrazí oznámenie o nedoručení 550 5.1.3

P R I Z N A K Y

Používateľ servera Microsoft Exchange Server 2007 sa pokúša odoslať e-mailovú správu príjemcovi s adresou SMTP podobnou týmto: pouzivatel.@contoso.com alebo pouzivatel..priezvisko@contoso.com. V takom prípade nie je e-mailová správa doručená. Používateľovi sa okrem toho zobrazí nasledovné oznámenie o nedoručení:

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Poznámka Používateľ nemôže ani prijímať e-mailové správy odoslané z tohto typu adries SMTP.

P R I C I N A

Tento problém sa vyskytuje, ak príslušné adresy SMTP nie sú v súlade s dokumentom RFC (Request for Comment).

R I E S E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte nasledujúcu súhrnnú aktualizáciu:
2407025 Popis súhrnnej aktualizácie 2 pre server Exchange Server 2007 Service Pack 3
Po nainštalovaní aktualizácie je potrebné pridať novú položku do súboru Edgetransport.exe.config, čím povolíte aktualizáciu na serveri. Postupujte nasledovne:
  1. Na serveri s nainštalovaným programom Exchange 2007, na ktorom je spustený prenos cez rozbočovač, otvorte program Windows Prieskumník a vyhľadajte súbor EdgeTransport.exe.config. Súbor sa nachádza v podadresári Bin adresára Exchange Server. Príklad umiestnenia súboru: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Vytvorte záložnú kópiu súboru EdgeTransport.exe.config a premenujte ju na EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Otvorte súbor EdgeTransport.exe.config a do časti <appSettings> pridajte nasledujúci riadok:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Uložte súbor.
  5. Reštartujte službu prenosu servera Exchange.
Poznámky
  • Po nainštalovaní aktualizácie a pridaní položky do súboru Edgetransport.exe.config sa formát adresy odosielateľa, ktorá nie je v súlade s dokumentom RFC, zmení na "pouzivatel."@contoso.com. Zmena formátu umožní odpovedať na takéto e-mailové správy.
  • Táto aktualizácia neumožňuje odosielať nové e-mailové správy na adresy, ktoré nie sú v súlade s dokumentom RFC. V takom prípade je potrebné zadať miestnu časť e-mailovej adresy do dvojitých úvodzoviek (napríklad "pouzivatel."@contoso.com). Niektoré poštové servery nemusia rozpoznať, že adresa STMP "pouzivatel."@contoso.com patrí používateľovi pouzivatel.@contoso.com. V takom prípade sa zobrazí oznámenie o nedoručení.

S T A V

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených v časti Vzťahuje sa na.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ďalšie informácie o dokumente RFC sa nachádzajú na nasledujúcej webovej lokalite IETF:
Vlastnosti

ID článku: 2282570 – Posledná kontrola: 14. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky