Zaznamenať kroky na reprodukovanie problému

Zaznamenávanie postupu (vo Windowse 7 sa to nazýva Zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému) je program, ktorý pomáha pri riešení problémov vo vašom zariadení zaznamenaním presných krokov, ktoré ste vykonali, keď sa vyskytol problém. Tento záznam môžete potom odoslať pracovníkovi technickej podpory a tým pomôcť pri diagnostike problému.


Zaznamenanie a uloženie postupu v počítači

 1. Ak chcete otvoriť Zaznamenávanie postupu, vyberte tlačidlo Štart  a potom vyberte položky Príslušenstvo > Zaznamenávanie postupu (vo Windowse 10) alebo Príslušenstvo > Zaznamenávanie postupu na reprodukciu problému (vo Windowse 7 alebo Windowse 8.1).
 2. Vyberte položku Spustiť zaznamenávanie.
 3. Postupujte podľa krokov na reprodukciu problému, ktorý sa pokúšate diagnostikovať. Zaznamenávanie môžete kedykoľvek pozastaviť a znovu spustiť.
 4. (Voliteľné) Počas zaznamenávania vyberte položku Pridať komentár, pomocou myši vyberte časť obrazovky, ku ktorej chcete pridať komentár, zadajte komentár a potom vyberte tlačidlo OK.
 5. Po dokončení vyberte položku Zastaviť zaznamenávanie.
 6. Skontrolujte, či sa v zázname vykonaného postupu zobrazuje to, čo sa má zobrazovať. Vyberte položku Uložiť, zadajte názov súboru .zip, vyberte požadované umiestnenie a potom vyberte položku Uložiť. Teraz môžete súbor .zip odoslať ako prílohu osobe, ktorá vám pomáha pri riešení problému s počítačom. Súbor možno zobraziť v ľubovoľnom webovom prehliadači.

Úprava nastavení

 1. V Zaznamenávaní postupu vyberte šípku vedľa tlačidla Pomocníka a potom vyberte položku Nastavenie.
 2. Môžete zmeniť tieto nastavenia:
   • Umiestnenie výstupu. Ak nechcete, aby sa pri každom uložení súboru zobrazovala výzva na zadanie umiestnenia a názvu súboru, vyberte položku Prehľadávať a nastavte predvolené umiestnenie a názov súboru.
   • Povoliť vytváranie snímok obrazovky. Ak nechcete vytvárať snímky obrazovky – napríklad v prípade, že sa na obrazovke nachádzajú osobné informácie, ktoré nechcete zdieľať – vyberte možnosť Nie. Aj v tomto prípade zaznamená aplikácia textový popis postupu.
   • Počet posledných snímok obrazovky na uloženie. Predvolený počet snímok obrazovky je 25, no ak potrebujete zaznamenať vyšší počet snímok, môžete toto číslo zvýšiť.
Vlastnosti

ID článku: 22878 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky