Správa o výkone systému SBS 2003 uvádza, že automatická služba nie je spustená

P R I Z N A K Y

V správe o výkone konzoly systému SBS 2003 alebo v správe o stave servera odoslanej prostredníctvom e-mailu môže byť uvedené, že služba Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nie je spustená, aj keď je nastavená na automatické spúšťanie.

Služba NGEN


P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytnúť v prípade, ak bol na serveri so systémom SBS 2003 nainštalovaný balík Microsoft .NET Framework 4.0.

Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov tohto sprievodcu.
Poznámka
Tento sprievodca môže byť iba v angličtine, automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol tento problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
  1. Vyhľadajte súbor C:\inetpub\monitoring\web.config a vytvorte jeho záložnú kópiu.
  2. Otvorte súbor C:\inetpub\monitoring\web.config v programe Poznámkový blok, v ktorom je možné ho upraviť.
  3. V súbore vyhľadajte riadok SERVICES_TO_IGNORE. Tento riadok vyzerá takto:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Pridajte do tohto riadka text ;clr_optimization_v4.0.30319_32, ktorý predstavuje odkaz na službu Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, ako je to uvedené nižšie.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Uložte súbor C:\inetpub\monitoring\web.config a obnovte správu o výkone v konzole systému SBS.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ak služba Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 nie je spustená, aj keď je nastavená na automatické spúšťanie, je to normálne. Ak táto služba nevykonáva žiadnu úlohu, automaticky sa zastaví.
Vlastnosti

ID článku: 2290390 – Posledná kontrola: 13. 10. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky