Opätovná inicializácia databázy a vyrovnávacej pamäte súborov offline

S U H R N

Databáza a vyrovnávacia pamäť súborov offline (CSC alebo Client Side Caching) obsahujú vstavanú funkciu na reštartovanie v prípade podozrenia na poškodenie obsahu. V prípade podozrenia na poškodenie sa v sprievodcovi synchronizáciou môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Nepodarilo sa zlúčiť zmeny offline na adrese \\názov_servera\zdieľaný_názov. Parameter je nesprávny.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Postup 1

Vyrovnávacia pamäť súborov offline je štruktúra priečinkov umiestnená v priečinku %SystemRoot%\CSC, ktorá je predvolene skrytá. Priečinok CSC a súbory a podpriečinky, ktoré obsahuje, by sa nemali upravovať priamo. Mohlo by to spôsobiť stratu údajov a úplné porušenie funkčnosti súborov offline.

Ak máte podozrenie, že databáza je poškodená, súbory je potrebné odstrániť prostredníctvom zobrazovača súborov offline. Po odstránení súborov zo zobrazovača súborov offline je možné vynútiť synchronizáciu súborov prostredníctvom správcu synchronizácie. Ak vyrovnávacia pamäť ani potom nefunguje správne, je možné vykonať obnovenie súborov offline pomocou nasledujúceho postupu:
 1. V časti Možnosti priečinka na karte Súbory offline stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT a potom kliknite na položku Odstrániť súbory. Zobrazí sa nasledujúce hlásenie:
  Vyrovnávacia pamäť súborov offline na tomto počítači bude znovu inicializovaná. Všetky zmeny offline, ktoré neboli synchronizované s počítačmi v sieti, sa stratia. Súbory a priečinky, ktoré boli k dispozícii offline, už nebudú viac dostupné. Je potrebné reštartovať počítač.

  Chcete znovu inicializovať vyrovnávaciu pamäť?
 2. Dvojnásobným kliknutím na tlačidlo Áno reštartujte počítač.

Postup 2

Použitie editora databázy Registry

Ak chcete, aby sme databázu a vyrovnávaciu pamäť súborov offline opätovne inicializovali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.
Poznámky
 • Pred spustením automatickej opravy skontrolujte, či sú súbory synchronizované. Nesynchronizované zmeny sa stratia. 
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, uložte riešenie Fix it na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho spustite v počítači, v ktorom sa vyskytol problém.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak sa vám nepodarí získať prístup ku karte Súbory offline, použite tento spôsob na opätovnú inicializáciu vyrovnávacej pamäte súborov online (CSC) v systéme úpravou databázy Registry. Tento spôsob môžete použiť aj na opätovnú inicializáciu vyrovnávacej pamäte na strane klienta/databázy súborov offline vo viacerých systémoch. Pridajte nasledujúci podkľúč databázy Registry: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Názov kľúča: FormatDatabase
Typ kľúča: DWORD
Hodnota kľúča: 1
Poznámka Skutočná hodnota kľúča databázy Registry sa neberie do úvahy. Táto zmena databázy Registry vyžaduje reštartovanie. Pri reštartovaní počítača prostredie shell znova inicializuje vyrovnávaciu pamäť CSC a potom odstráni kľúč databázy Registry, ak existuje položka databázy Registry.

Upozornenie Všetky súbory vo vyrovnávacej pamäti sa odstránia a nesynchronizované údaje sa stratia.

Použitie programu Reg.exe

Proces nastavenia tejto hodnoty databázy Registry môžete automatizovať použitím editora príkazového riadka programu Reg.exe. Ak to chcete vykonať, do okna programu Reg.exe napíšte nasledujúci príkaz:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Poznámka Špecifické kroky na opätovnú inicializáciu databázy a vyrovnávacej pamäte súborov offline v systéme Windows Vista alebo Windows 7 získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:


942974 Pri práci s klientskym počítačom so systémom Windows Vista alebo Windows 7 môžete získať prístup k súborom offline aj po odpojení servera súborov od siete

O D K A Z Y

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:

230739 Štruktúra priečinka vyrovnávacej pamäte súborov offline

328284 Niektoré súbory a priečinky, ktoré nie sú nakonfigurované tak, aby boli dostupné offline, sa uložia do vyrovnávacej pamäte


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 230738 – Posledná kontrola: 11. 9. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky