Identifikácia udalosti 4107 alebo identifikácia udalosti 11 sa zaznamená do denníka aplikácie v systéme Windows Vista alebo Windows Server 2008, ako aj v neskorších verziách systémov Windows a Windows Server.

Príznaky

V počítači so systémom Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2 je v denníku aplikácie zaznamenaná chyba, ktorá sa podobá na nasledujúcu chybu:
Názov denníka: Aplikácia
Zdroj: Microsoft-Windows-CAPI2
Dátum: Dátum a čas
Identifikácia udalosti: 4107
Kategória úlohy: Žiadna
Úroveň: Chyba
Kľúčové slová: Classic
Používateľ: nevzťahuje sa
Počítač: Názov počítača
Popis:
Zlyhala extrakcia zoznamu koreňových certifikátov nezávislých vydavateľov z kabinetu automatickej aktualizácie v: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> s chybou: Pri porovnaní so systémovými hodinami alebo časovou pečiatkou v podpísanom súbore sa zistilo, že požadovaný certifikát je mimo obdobia platnosti.
Alebo v počítači so systémom Windows Vista alebo Windows Server 2008 je v denníku aplikácie zaznamenaná chyba, ktorá sa podobá na nasledujúcu chybu:
Názov denníka: Aplikácia
Zdroj: Microsoft-Windows-CAPI2
Dátum: Dátum a čas
Identifikácia udalosti: 11
Kategória úlohy: Žiadna
Úroveň: Chyba
Kľúčové slová: Classic
Používateľ: nevzťahuje sa
Počítač: Názov počítača
Popis:
Zlyhala extrakcia zoznamu koreňových certifikátov nezávislých vydavateľov z kabinetu automatickej aktualizácie v: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> s chybou: Pri porovnaní so systémovými hodinami alebo časovou pečiatkou v podpísanom súbore sa zistilo, že požadovaný certifikát je mimo obdobia platnosti.

Príčina

Táto chyba sa vyskytuje z dôvodu uplynutia platnosti certifikátu vydavateľa zo zoznamu dôveryhodných certifikátov (CTL) spoločnosti Microsoft. Kópia zoznamu CTL s podpisovým certifikátom, ktorého platnosť uplynula, sa nachádza v priečinku CryptnetUrlCache.

Riešenie

Ak chcete, aby sme vyriešili tento problém za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite na časť Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu vykonaním opravy.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte nasledovne:
 1. Otvorte príkazový riadok. Ak chcete vykonať tento krok, kliknite na tlačidlo Štart tlačidlo Štart , potom kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom na položku Príkazový riadok.
 2. Do príkazového riadka napíšte nasledujúci príkaz a potom stlačte kláves ENTER:
  certutil -urlcache * delete
  Poznámka Príkaz certutil je potrebné spustiť pre každého používateľa pracovnej stanice. Každý používateľ sa teda musí prihlásiť a vykonať vyššie uvedené kroky 1 a 2.
 3. Ak je certifikát, ktorého platnosť uplynula, uložený vo vyrovnávacej pamäti niektorého z profilov lokálneho systému, musíte pomocou programu Windows Prieskumník odstrániť obsah niektorých adresárov. Postupujte nasledovne:
  1. Spustite program Windows Prieskumník. Ak chcete vykonať tento krok, kliknite na tlačidlo Štart, vyberte položku Všetky programy, kliknite na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Windows Prieskumník.

   Poznámka Je potrebné zapnúť zobrazenie skrytých priečinkov, aby sa zobrazili adresáre, ktorých obsah sa má odstrániť. Pri zapnutí zobrazenia skrytých súborov a priečinkov postupujte nasledovne:
   1. Kliknite na príkaz Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti priečinka a hľadania.
   2. Kliknite na kartu Zobrazenie.
   3. Kliknutím začiarknite políčko Zobraziť skryté súbory a priečinky.
   4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Skryť prípony známych súborov.
   5. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa).
   6. Kliknutím na tlačidlo Áno zavrite upozornenie. Potom kliknite na tlačidlo OK, aby sa zmeny prejavili. Dialógové okno sa zavrie.
  2. Odstráňte obsah adresárov uvedených v nasledujúcom zozname. (%windir% je adresárom systému Windows.)

   Poznámka Môže sa zobraziť hlásenie o tom, že nemáte povolenie na prístup k danému priečinku. Ak sa zobrazí toto hlásenie, kliknite na príkaz Pokračovať.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Identifikácia udalosti 4107 sa okrem toho môže zaznamenať do denníka s chybou Údaje sú neplatné, a nie s chybou Pri porovnaní so systémovými hodinami alebo časovou pečiatkou v podpísanom súbore sa zistilo, že požadovaný certifikát je mimo obdobia platnosti.

Chyba Údaje sú neplatné označuje, že objekt vrátený zo siete nebol platným súborom kabinetu, a preto ho v systéme Windows nie je možné správne analyzovať. Inštancie chyby tohto typu sa môžu vyskytnúť vtedy, ak zlyhal pokus o načítanie siete pre súbor kabinetu prostredníctvom servera proxy. Ak server proxy vráti určité údaje alebo hlásenie namiesto štandardného kódu chyby HTTP, systém Windows sa správu prijatú zo servera proxy pokúsi analyzovať ako súbor kabinetu. Tento pokus zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie o tom, že údaje sú neplatné.

Ak chcete odstrániť túto chybu, je potrebné odstrániť neplatnú položku z vyrovnávacej pamäte, a to vymazaním vyrovnávacej pamäte. V tom prípade postupujte podľa krokov popísaných v časti Riešenie.


Vlastnosti

ID článku: 2328240 – Posledná kontrola: 11. 5. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky