Hlásenie „Online activation did not complete successfully because the product key has been used the maximum number of times permitted“ v balíku Office for Mac 2011

P R I Z N A K Y

Pri pokuse o aktiváciu balíka Microsoft Office for Mac 2011 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:

Online activation did not complete successfully because the product key has been used the maximum number of times permitted (Aktivácia online sa nedokončila úspešne, pretože bol dosiahnutý maximálny povolený počet použití kódu Product Key)
Click Go Back, make sure that you entered the correct product key, and then click Activate again. If you do not have an Internet connection, you can activate by phone. (Kliknite na tlačidlo Späť, uistite sa, že ste zadali správny kód Product Key, a znova kliknite na položku Aktivovať. Ak nemáte internetové pripojenie, môžete produkt aktivovať telefonicky.)

P R I C I N A

Toto chybové hlásenie sa zobrazuje, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

  • Pokúšate sa použiť rovnaký kód Product Key vo viacerých počítačoch a prekročili ste maximálny počet, ktorý je stanovený v licenčných podmienkach pre softvér od spoločnosti Microsoft. Licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft sa v počítači nachádzajú v priečinku inštalácie produktu. V prípade niektorých produktov umožňujú tieto podmienky aktiváciu vo viacerých počítačoch. Ďalšie informácie vrátane informácií o tom, v koľkých počítačoch možno produkt aktivovať, získate v licenčných podmienkach pre softvér od spoločnosti Microsoft.
  • Zásadne ste zmenili hardvér počítača, napríklad inštaláciou novej pamäťovej karty, grafickej karty alebo iného hardvéru.
  • Preformátovali ste pevný disk.

R I E S E N I EInformácie o licenciách:
Home and Business 1PK – licencia pre 1 počítač Mac (1 používateľa).
Home and Business 2PK – licencia pre 1 používateľa na inštaláciu v 2 počítačoch Mac.
Home and Student 1PK – licencia pre domácnosti a študentov na použitie v 1 počítači Mac.
Home and Student Family Pack – licencia pre domácnosti a študentov na použitie v 3 počítačoch Mac v rámci jednej domácnosti.
Verzia Academic – licencia pre oprávnené školské subjekty na použitie v 1 počítači Mac.
Nákup karty s 27-miestnym kódom PIN:
Home and Business 2 Pack – licencia pre 1 používateľa na inštaláciu v 2 počítačoch Mac.

Ak počet aktivácií produktu prekročí maximálny počet aktivácií (pozrite si tabuľku vyššie), ktorý je stanovený v licenčných podmienkach pre softvér od spoločnosti Microsoft, musíte si zakúpiť ďalšie kópie produktu. V takom prípade prejdite na nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:


Informácie o maximálnom povolenom počte aktivácií produktu sú uvedené v licenčných podmienkach pre softvér od spoločnosti Microsoft. V časti, ktorá sa vzťahuje na vašu verziu produktu, si prečítajte sekciu Installation and Use Rights (Inštalácia a práva na použitie). Ak máte napríklad balík Office Home and Business 2011, pozrite si časť 2 a prečítajte si sekciu 2. Installation and Use Rights (Inštalácia a práva na použitie). Licenčné podmienky nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Ak ste neprekročili maximálny počet aktivácií, ktorý povoľujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft, kliknite na tlačidlo Activate By Phone (Aktivovať telefonicky), vyberte miesto a zavolajte na zobrazené telefónne číslo. Ak ste napríklad v USA, číslo je (866) 825-4797. Telefónne číslo pre Spojené kráľovstvo je (44) (203) 147-4930.


Vlastnosti

ID článku: 2390723 – Posledná kontrola: 2. 12. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky