Po inovácii zo systému Windows XP na systém Windows Vista nie je možné vybrať viac položiek naraz

Automatická diagnostika a oprava problémuPoznámka Ak chcete tento problém vyriešiť vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

P R I Z N A K Y

Na výber viacerých položiek naraz nie je možné v programe Windows Prieskumník po inovácii zo systému Windows XP na systém Windows Vista použiť klávesové skratky.

Nedá sa napríklad použiť klávesová skratka CTRL + A na výber všetkých položiek naraz v okne programu Windows Prieskumník. Alebo nie je možné v okne programu Windows Prieskumník vybrať postupne niekoľko položiek stlačením a podržaním klávesu SHIFT alebo CTRL a klikaním na požadované položky.

P R I C I N A

Príčinou problému je pridanie kľúča databázy Registry, ktorý bráni výberu viacerých položiek v programe Windows Prieskumník, do databázy Registry.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartTlačidlo Štart , kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz Regedit.exe a potom stlačte tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte hodnotu databázy Registry FFlags v týchto podkľúčoch databázy Registry a kliknite na ňu:
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell
 3. V ponuke Úpravy kliknite na položku Zmeniť.
 4. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 40200001 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Zmena sa aplikuje reštartovaním počítača.


Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Ako vyrieši tento problém balík MATS

 1. Balík MATS prehľadá počítač a zistí, či je v počítači spustený systém Windows Vista.
 2. Balík MATS nastaví hodnotu FFlags databázy Registry v podkľúčoch databázy Registry na hodnotu 40200001, ak hodnota FFlags existuje v podkľúčoch databázy Registry a ak táto hodnota FFlags nie je rovná 40200001.

  Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Pri manuálnom výbere jednotlivých problémov určených na riešenie musíte v dialógovom okne vybrať možnosť Iné alebo Neviem.
 3. Balík MATS overí, či sa podarilo úspešne vytvoriť hodnotu databázy Registry.

Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS

2394521 V systéme Windows XP alebo Windows Vista sa nedá vyprázdniť priečinok Kôš
2396571 V systéme Windows sa nesprávne menia ikony
Vlastnosti

ID článku: 2394740 – Posledná kontrola: 29. 2. 2012 – Revízia: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Pripomienky