Kumulatívna aktualizácia balíka Office 2010 – august 2010

ÚVOD

Balíky kumulatívnych aktualizácií pre august 2010 obsahujú najnovšie rýchle opravy pre aplikácie základného balíka Microsoft Office 2010 a pre servery s balíkom Microsoft Office 2010.


Odporúčame otestovať rýchle opravy ešte predtým, ako ich nasadíte do výrobného prostredia. Keďže zostavy sú kumulatívne, každé nové vydanie opravy obsahuje všetky rýchle opravy aj všetky opravy zabezpečenia, ktoré boli súčasťou predchádzajúceho balíka aktualizácií. Odporúčame zvážiť použitie najaktuálnejšieho vydania opravy, ktoré obsahuje aj potrebnú rýchlu opravu.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Ako získať balíky kumulatívnych aktualizácií z augusta 2010

Od spoločnosti Microsoft sú teraz k dispozícii podporované balíky kumulatívnych aktualizácií. Každý z balíkov je však určený len na opravu aplikácií, ktoré sú uvedené v tomto článku. Použite dané balíky iba v počítačoch s týmito konkrétnymi problémami. Ak vás uvedené problémy príliš neobťažujú, odporúčame vám počkať na ďalší balík aktualizácií obsahujúci aj rýchle opravy, ktoré sú súčasťou tohto balíka kumulatívnych aktualizácií.

Poznámka Ak sa vyskytnú ďalšie problémy, alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú špecifického balíka kumulatívnych aktualizácií, podliehajú bežným sadzbám za poskytovanie technickej podpory. Ak chcete vytvoriť samostatnú servisnú požiadavku, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Balíky zahrnuté do kumulatívnej aktualizácie z augusta 2010

Prepojenie na článok databázy Microsoft Knowledge Base, popisujúci jednotlivé rýchle opravy, bude zverejnený po sprístupnení daného článku. Ak chcete získať konkrétnu rýchlu opravu, obráťte sa na technickú podporu a požiadajte o danú rýchlu opravu s odvolaním na číslo príslušného článku databázy Knowledge Base.

Ďalšie informácie o chybách balíka Office 2010 sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base (KB).

Klientske aktualizácie balíka Office 2010

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge BaseProdukt
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Popis opravy hotfix pre program Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 31. august 2010
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 31. august 2010
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 31. august 2010
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Popis opravy hotfix pre program Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 31. august 2010
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Popis opravy hotfix pre balík Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): 31. august 2010
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Popis opravy hotfix pre program Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 31. august 2010
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Popis opravy hotfix pre program Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): 31. august 2010
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Popis opravy hotfix pre program Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31. august 2010
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 Popis opravy hotfix pre program PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 31. august 2010
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 Popis opravy hotfix pre program SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 Popis opravy hotfix pre program SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp ): 31. august 2010
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 Popis opravy hotfix pre program SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): 31. august 2010
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Popis opravy hotfix pre program Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 31. august 2010
Word 2010

Balík Office 2010 – jednotlivé aktualizácie pre servery

Názov opravy hotfix
Číslo článku databázy Knowledge Base
Produkt
Fsserver-x-none.msp
2308915 Popis opravy hotfix pre vyhľadávací server FAST Search Server 2010 služby SharePoint (fsserver-x-none.msp): 31. august 2010
Server FAST Search Server 2010 pre službu SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 Popis opravy hotfix pre vyhľadávací server FAST Search Server 2010 služby SharePoint (fsserver-x-none.msp): 19. júl 2010
Server FAST Search Server 2010 pre službu SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Popis opravy hotfix pre aplikáciu PowerPoint Online (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 31. august 2010
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Popis opravy hotfix pre server Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 31. august 2010
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Popis opravy hotfix pre server Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31. august 2010
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 21. júl 2010
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 Popis opravy hotfix pre server SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 Popis opravy hotfix pre službu SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31. august 2010
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 Popis opravy hotfix pre službu SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): 31. august 2010
SharePoint Foundation 2010

Súhrnná aktualizácia pre servery s balíkom Office 2010 – pre servery Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) a SharePoint Foundation Server

Názov opravy hotfixČíslo článku databázy Knowledge Base

Produkt
Balík servera WSS Server
2352346 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu servera služby SharePoint Foundation 2010 (balík servera WSS): 31. august 2010
SharePoint Foundation 2010
Balík servera MOSS
2352342 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu servera SharePoint Server 2010 (balík servera MOSS): 31. august 2010
SharePoint Server 2010
Balík serverov MOSS a Project Server
2352345 Popis opravy hotfix pre kumulovanú aktualizáciu serverov pre servery SharePoint Server 2010 a Project Server 2010 (balík servera MOSS): 31. august 2010
SharePoint Server 2010 a Project Server 2010

Požiadavky

Požiadavky sú uvedené v článkoch databázy Knowledge Base k jednotlivým balíkom.
Vlastnosti

ID článku: 2396341 – Posledná kontrola: 17. 4. 2014 – Revízia: 1

Pripomienky