Problémy s časovaním a plánovaním po aktualizácii prechodu na letný čas alebo po aktualizácii časového pásma

Automatická diagnostika a oprava problémuPoznámka Ak chcete tento problém vyriešiť vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

P R I Z N A K Y

Dátum začiatku a dátum ukončenia letného času (DST) sa môže v mnohých krajinách z roka na rok meniť. Niektoré krajiny navyše môžu zmeniť politiku rozpoznávania letného času alebo môžu zmeniť posun miestneho času od koordinovaného svetového času (UTC). V takom prípade sa v niektorých plánoch a aplikáciách, ktoré závisia od výpočtov dátumu a času, môžu vyskytnúť problémy.

P R I C I N A

Príčinou problému je nesprávna alebo chýbajúca informácia o časovom pásme.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Importujte príslušné informácie o časovom pásme a každoročne sa opakujúce pravidlá do databázy Registry ako nasledovný podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Poznámka Ak hodnota databázy Registry neexistuje, importujte anglický reťazec do databázy Registry ako nasledovný podkľúč databázy Registry pre reťazec Non-MUI_* (napríklad: kľúče databázy Registry Display, Dlt, Std):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Spustite vhodný príkaz pre konkrétny operačný systém:

  Windows XP a Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Ako vyrieši tento problém balík MATS

 1. Balík MATS prehľadá váš počítač a zistí, či je v počítači spustený systém Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 alebo Windows Server 2008 R2.
 2. Balík MATS spustí import príslušných informácií o časovom pásme a každoročne sa opakujúcich pravidlách alebo anglického reťazca do podkľúča databázy Registry.

  Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.
 3. Balík MATS overí, či bol proces importu úspešný.
Vlastnosti

ID článku: 2400550 – Posledná kontrola: 23. 2. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky