V systéme Windows 7 sa môžu ikony zariadení WSD v priečinku Zariadenia a tlačiarne nesprávne zobrazovať ako iná trieda

P R I Z N A K Y

V prípade zariadenia WSD (Web Services for Devices) sa môže v priečinku Zariadenia a tlačiarne zobrazovať nesprávna ikona. Tlačiareň WSD sa môže napríklad zobrazovať s ikonou servera a zobrazovať sa v priečinku Zariadenia namiesto zobrazenia ikony tlačiarne v priečinku Tlačiarne a faxy.

P R I C I N A

Tento problém je spôsobený nesprávnym balíkom nástroja Device Stage vydaným spoločnosťou Microsoft a sprístupneným v období od 8. júna do 22. júna 2010.

R I E S E N I E

Ak chcete problém odstrániť, vymažte sklad údajov nástroja Device Stage a prevezmite nové balíky. Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete radšej tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňa

Ak chcete problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu.

Poznámka Tento sprievodca môže byť iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj v iných jazykových verziách systému Windows.

Poznámka Ak pracujete s počítačom, v ktorom sa nevyskytol tento problém, môžete automatickú opravu uložiť na disk flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v počítači s problémom.

Ja to vyriešim

Ak chcete tento problém vyriešiť sami, postupujte nasledovne:

1.       Otvorte príkazový riadok s oprávneniami správcu.

2.       Zadajte cestudel /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" a stlačte kláves Enter.

3.       Keď sa zobrazí výzva Naozaj to chcete? (A/N), zadajte možnosť A a stlačte kláves Enter.

4.       Možnosť A bude možno potrebné zadať na potvrdenie ďalších odstránení. Závisí to od aktuálneho počtu balíkov nástroja Device Stage v počítači. (Všetky budú opätovne prevzaté pomocou systému Windows.)
 

Pomocou uvedených krokov sa odstráni obsah vyrovnávacej pamäte, ktorá obsahuje nesprávny balík, a systém Windows 7 sa vyzve na opätovné prevzatie vhodných balíkov so správnymi metaúdajmi zariadenia.
Vlastnosti

ID článku: 2403006 – Posledná kontrola: 30. 6. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky