Niektoré webové stránky sa v programe Internet Explorer 9 Beta nezobrazujú správne, ak počítač nepodporuje rozhranie Direct2D

Tento článok popisuje verziu beta produktu spoločnosti Microsoft. Informácie v tomto článku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft neposkytuje oficiálnu technickú podporu pre tento produkt verzie beta. Informácie o získaní podpory pre verziu beta nájdete v dokumentácii k súborom produktu beta alebo na webovej lokalite, z ktorej ste túto verziu prevzali.

P R I Z N A K Y

Na prehľadávanie webových stránok používate program Internet Explorer 9 Beta pre systém Windows. Zobrazenie webových stránok sa však líši od zobrazenia na iných počítačoch s programom Internet Explorer 9 Beta.

Vyskytujú sa najmä nasledujúce problémy:
 • Obrázky sú menej ostré.
 • Zobrazenie webových stránok trvá dlhšie.
 • Niektoré webové stránky optimalizované pre štandard HTML5 sa zobrazujú nesprávne alebo sa nezobrazujú vôbec.

P R I C I N A

Tento problém sa môže vyskytovať, pretože vaša súčasná grafická karta alebo grafický ovládač nepodporujú rozhranie Direct2D.

R I EŠ E N I E

Ak chcete vyriešiť tento problém, na zobrazenie webových stránok používajte softvérové vykresľovanie, a nie vykresľovanie prostredníctvom grafickej karty (GPU). Postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Internet Explorer 9 Beta.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet.
  Poznámka: Ak sa ponuka Nástroje nezobrazuje, stlačte tlačidlo ALT a ponuka Nástroje sa zobrazí.
 3. Kliknite na kartu Spresnenie (Advanced) a potom prejdite do sekcie Akcelerovaná grafika (Accelerated graphics).
 4. Začiarknite políčko Používať softvérové vykresľovanie namiesto vykresľovania prostredníctvom grafickej karty (Use software rendering instead of GPU rendering).
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť (Apply)a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zatvorte všetky otvorené okná programu Internet Explorer 9 Beta a potom program Internet Explorer 9 Beta reštartujte.
 7. Zobrazte webovú stránku v programe Internet Explorer 9 Beta.
Poznámka: Tento problém môžete vyriešiť aj inováciou grafickej karty na takú, ktorá podporuje rozhranie Direct2D.
Vlastnosti

ID článku: 2404821 – Posledná kontrola: 21. 9. 2010 – Revízia: 1

Pripomienky