Problémy s farbami v zobrazení ukážky pred tlačou obrázka v programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista

Automatická diagnostika a oprava problémuPoznámka Ak chcete tento problém vyriešiť vlastnými silami, prejdite na časť Ja to vyriešim.
Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Podobné problémy, ktoré rieši balík MATS

939395 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa obrázok aj s pozadím zobrazí žltou farbou


Informácie o ďalších problémoch, ktoré rieši balík MATS, sa nachádzajú v časti Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS.

P R I Z N A K Y

Pri zobrazení ukážky pred tlačou obrázka v programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista môžu byť farby obrázka zamenené. Okrem toho môžu byť zamenené aj farby výtlačkov.

P R I C I N A

Príčinou problému je poškodenie alebo nesprávna konfigurácia profilu farieb.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


Na vyriešenie problému je potrebné vyhľadať nasledovný podkľúč databázy Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{6BDD1FC6-810F-11 D0-BEC7-08002BE2092F}\<number>
Potom nastavte hodnotu databázy Registry ICMProfiles na hodnotu sRGB Color Space Profile.icm pre každé číslo, ktoré sa nachádza v podkľúči databázy Registry. Boli tieto informácie užitočné? Odošlite nám svoje pripomienky

Ako vyrieši tento problém balík MATS

  1. Balík MATS prehľadá počítač a zistí, či je v počítači spustený systém Windows Vista.
  2. V relevantných podkľúčoch databázy Registry nastaví balík MATS hodnotu databázy Registry ICMProfiles na hodnotu sRGB Color Space Profile.icm.

    Poznámka Počas tohto procesu sa zobrazí dialógové okno. V tomto dialógovom okne nájdete možnosti na automatickú opravu problémov (odporúča sa) alebo manuálny výber problémov, ktoré je potrebné vyriešiť.
  3. Balík MATS overí, či sa podarilo úspešne vytvoriť hodnotu databázy Registry.

Ďalšie problémy, ktoré rieši balík MATS

2452314 Keď sa v programe Windows Fotogaléria zobrazia obrázky TIFF, ktoré sa nezmestia na jednu stránku v systéme Windows Vista, počítač sa spomalí
2415237 V systéme Windows Vista sa nedajú zobrazovať obrázky v programe Windows Fotogaléria
938818 V programe Windows Fotogaléria systému Windows Vista sa nedajú zobraziť obrázky v prezentácii
2009298 Po inovácii systému Windows Vista na systém Windows 7 sa nepodarilo prevziať albumy vytvorené v programe Windows Live Fotogaléria
930102 V programe Windows Fotogaléria systému Windows XP alebo Windows Vista sa vyskytli problémy s efektom prechodu aplikovaného na obrázok
Vlastnosti

ID článku: 2415238 – Posledná kontrola: 29. 2. 2012 – Revízia: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Pripomienky