Pri spúšťaní programu balíka Office sa zobrazuje chyba Microsoft <program> cannot be opened because of a problem (Aplikácia Microsoft <program> sa nedá otvoriť, pretože sa vyskytol problém)

P R I Z N A K Y

Keď sa v systéme Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard) pokúsite spustiť ľubovoľnú aplikáciu balíka Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage alebo Microsoft Outlook for Mac), zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Microsoft <názov_aplikácie> cannot be opened because of a problem. (Aplikácia Microsoft <názov_aplikácie> sa nedá otvoriť, pretože sa vyskytol problém.)
Check with the developer to make sure Microsoft <názov_aplikácie> works with this version of Mac OS X. You may need to reinstall the application. Be sure to install any available updates for the application and Mac OS X. (Obráťte sa na vývojára a uistite sa, že aplikácia Microsoft <názov_aplikácie> spolupracuje s touto verziou systému Mac OS X. Aplikáciu môže byť potrebné preinštalovať. Uistite sa, že sú nainštalované všetky dostupné aktualizácie pre danú aplikáciu a systém Mac OS X.)

P R I C I N A

Táto chyba sa vyskytuje v prípade, ak bol program balíka Office premiestnený alebo duplikovaný.

R I E S E N I E

Krok 1: Kontrola cesty programu

Po zobrazení chybového hlásenia si prezrite poznámky uvedené v časti Problem Details and System Configuration (Podrobnosti o probléme a konfigurácia systému). Poznačte si cestu v poli Path (Cesta), ktorá je uvedená v chybovom hlásení, a potom zatvorte okno chybového hlásenia. Táto cesta musí byť rovnaká ako nasledujúca cesta:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Ak sa cesta v chybovom hlásení odlišuje, musíte premiestniť priečinok aplikácie do správneho umiestnenia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vyhľadajte priečinok balíka Office 2008.
 2. Kliknutím priečinok vyberte.
 3. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku Úpravy a vyberte príkaz Copy Microsoft Office 2008 (Kopírovať priečinok Microsoft Office 2008) alebo príkaz Copy Microsoft Office 2011 (Kopírovať priečinok Microsoft Office 2011).
 4. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku Go (Prejsť) a vyberte položku Applications (Aplikácie).
 5. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku Edit (Úpravy) a vyberte príkaz Paste the Item (Prilepiť položku).
 6. Spustite program balíka Office a skontrolujte, či sa problém vyriešil.

Ak problém pretrváva, je možné, že existujú duplicitné položky.

Krok 2: Odstránenie duplicitných položiek


Ak chcete odstrániť duplicitné položky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku File (Súbor) a potom kliknite na položku Find (Hľadať).
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov programu a stlačte kláves Enter. Zadajte napríklad text Excel.




 3. Vo výsledkoch vyhľadajte duplicitné inštancie ikony programu Excel. Ak zoznam obsahuje iba jednu ikonu, prejdite na krok 3. Ak zoznam obsahuje viacero ikon programu Excel, vyberte duplicitnú ikonu. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku File (Súbor) a vyberte príkaz Move to Trash (Presunúť do koša).
 4. Vyprázdnite priečinok Trash (Kôš).
 5. Spustite program balíka Office. Ak problém pretrváva, odstráňte a znova nainštalujte príslušný program balíka Office.

Krok 3: Odstránenie a preinštalovanie balíka Office



Office 2011

Ak chcete odstrániť balík Office 2011, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. V aplikácii Finder kliknite na položku Go (Prejsť) a vyberte položku Computer (Počítač).
 3. Otvorte jednotku pevného disku (Macintosh HD) a potom otvorte priečinok Applications (Aplikácie).
 4. Kliknutím vyberte priečinok Microsoft Office 2011 a presuňte ho do priečinka Trash (Kôš).
 5. Znova nainštalujte balík Office for Mac 2011.

Office 2008

Ak chcete odstrániť balík Office 2008, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Ukončite všetky aplikácie.
 2. V ponuke aplikácie Finder kliknite na položku Go (Prejsť) a vyberte položku Computer (Počítač).
 3. Otvorte priečinok Macintosh HD a potom otvorte priečinok Applications (Aplikácie).
 4. Otvorte priečinok Microsoft Office 2008.
 5. Otvorte priečinok Additional Tools (Ďalšie nástroje).
 6. Dvakrát kliknite na súbor Remove Office (Odstrániť balík Office). Otvorí sa okno Remove Office (Odstránenie balíka Office).
 7. Kliknite na tlačidlo Continue (Pokračovať).
 8. Postupujte podľa zobrazených pokynov.
 9. Znova nainštalujte balík Office 2008 do počítača.
Vlastnosti

ID článku: 2431353 – Posledná kontrola: 2. 12. 2011 – Revízia: 1

Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

Pripomienky