Inštalácia balíka Office 2010 sa zastaví na kroku 4 zo 4 a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie: Nastal problém s nastavením balíka Microsoft Office.

P R I Z N A K Y

Inštalácia balíka Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo balíka Microsoft Office 2010 pre podnikateľov sa môže zastaviť na kroku 4 zo 4 a zobrazí sa nasledujúce chybové hlásenie:

Nastal problém s nastavením balíka Microsoft Office <edition> 2010: Nastal problém s nastavením balíka Microsoft Office. Pokúste sa znova spustiť inštaláciu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Poznámka: Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri pokuse o použitie balíka Office Starter 2010.

P R I C I N A

Chybové hlásenie sa vyskytuje iba pri inštaláciách pomocou technológie Klikni a spusti a môže sa zobraziť, ak hodnota reťazca AppData neodkazuje na správne umiestnenie v nasledujúcom podkľúči databázy Registry:

HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Hodnota by mala ukazovať na umiestnenie %USERPROFILE%\Application Data v systéme Windows XP a na umiestnenie %USERPROFILE%\AppData\Roaming v systémoch Windows Vista a Windows 7.

R I E S E N I E

Ak inštalujete balík Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo balík Office 2010 pre podnikateľov, vyskúšajte postup uvedený v tejto časti. Ak sa problém nevyrieši, prejdite v tomto článku do časti Alternatívne riešenie a použite tradičnejší spôsob inštalácie týchto vydaní balíka Office.

Postup 1: Úprava databázy Registry systému Windows

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete, aby sme tento problém vyriešili za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.


Vyriešim problém sám


Ak chcete odstrániť tento problém, overte údaj hodnoty AppData v databáze Registry. Postupujte podľa krokov postupu, ktorý sa vzťahuje na váš operačný systém.

Pre používateľov systémov Windows 7 a Windows Vista
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a v poli Vyhľadať zadajte príkaz regedit.exe.
 2. V zozname Programy kliknite pravým tlačidlom myši na položku regedit.exe a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Ak sa zobrazí výzva na potvrdenie alebo na zadanie hesla správcu, zadajte heslo alebo kliknite na tlačidlo Pokračovať a potvrďte.
 3. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry a kliknite naň:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Na table podrobností Editora databázy Registry nájdite a kliknite pravým tlačidlom myši na položku AppData a potom na kliknite položku Upraviť.
 5. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu %USERPROFILE%\AppData\Roaming a kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zatvorte Editor databázy Registry.
 7. Znovu spustite inštaláciu balíka Microsoft Office 2010.

Pre používateľov systému Windows XP
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit.exe a kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledujúci kľúč databázy Registry a kliknite naň:

  HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
 4. Na table podrobností Editora databázy Registry nájdite a kliknite pravým tlačidlom myši na položku AppData a potom na kliknite položku Upraviť.
 5. Do poľa Údaj hodnoty zadajte hodnotu %USERPROFILE%\Application Data a potom kliknite na tlačidlo OK.
 6. Zatvorte Editor databázy Registry.
 7. Znovu spustite inštaláciu balíka Microsoft Office 2010.


Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.

R I EŠ E N I E

Ak sa chcete vyhnúť chybám inštalácie pomocou technológie Klikni a spusti, použite súbor MSI a balík Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti alebo balík Microsoft Office 2010 pre podnikateľov nainštalujte tradičným spôsobom.

Dôležité upozornenie: Balík Microsoft Office Starter 2010 nie je možné nainštalovať spustením súboru MSI. Ak sa pokúšate v počítači použiť alebo inštalovať balík Office Starter 2010, kroky uvedené v tejto časti sa nebudú dať použiť na vyriešenie problému.

Krok 1: Odstránenie technológie Microsoft Office Klikni a spusti 2010

 1. Kliknite na tlačidlo Štart.
 2. Kliknite na položku Všetky programy a otvorte priečinok Príslušenstvo (v systéme Windows XP je možné tento krok vynechať).
 3. Kliknite na položku Spustiť a potom kliknite do poľa Otvoriť.
 4. Zadajte text appwiz.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
 5. V zozname aktuálne nainštalovaných programov vyberte položku Microsoft Office Klikni a spusti 2010.
 6. Kliknite na položku Odinštalovať (v systéme Windows XP na položku Odstrániť) a potom kliknite na tlačidlo Áno.

Krok 2: Prevzatie a inštalácia súboru MSI

Poznámka: Úplnú maloobchodnú verziu súboru MSI budete môcť prevziať IBA v prípade, že ste si balík Office 2010 kúpili online a zadali ste konto Windows Live ID.
 1. Prístup do konta s povereniami Windows Live ID.
 2. Ak ste už prihlásení, budete musieť kliknúť na položku Moje konto v pravom hornom rohu obrazovky. Ak ste sa zatiaľ neprihlásili, zadajte svoje poverenia Windows Live ID.
  Dôležité upozornenie: Musíte zadať tie isté poverenia Windows Live ID, ktoré ste použili pri nákupe balíka Office 2010 online.

 3. Po prihlásení vyhľadajte vydanie balíka Office 2010, ktoré ste si kúpili, a potom kliknite na položku Prevziať.
  Poznámka: Tieto informácie budú uvedené v časti Moje konto. 4. Na ďalšej obrazovke kliknite na položku Rozšírené možnosti pod tlačidlom PREVZIAŤ. 5. Vyberte prevzatie príslušnej 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie súboru MSI. Veľkosť súboru by mala byť približne 600 MB. 6. Po prevzatí súbor spustite a nainštalujte balík Office 2010.

D A L S I E I N F O R M A C I E

Vlastnosti

ID článku: 2445957 – Posledná kontrola: 21. 10. 2012 – Revízia: 1

Pripomienky