Popis balíka SharePoint Server 2010 SP1

Úvod

Balík Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie servera SharePoint Server 2010. Tento balík Service Pack zahŕňa dve hlavné kategórie opráv:
 • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia týkajúce sa stability, výkonu a zabezpečenia.
 • Všetky verejné aktualizácie vydané v priebehu júna 2011 a kumulatívne aktualizácie vydané v priebehu apríla 2011.
Známy problém

Po nainštalovaní balíka SharePoint Foundation 2010 SP1 alebo SharePoint Server 2010 SP1 je potrebné nainštalovať aj zodpovedajúci balík kumulatívnych aktualizácií z júna 2011. Ďalšie informácie o týchto aktualizáciách získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
2536601  Popis balíka kumulatívnych aktualizácií aplikácie SharePoint Foundation 2010 (serverového balíka aplikácie SharePoint Foundation): 30. júna 2011

2536599  Popis balíka kumulatívnych aktualizácií servera SharePoint Server 2010 (serverového balíka SharePoint): 30. júna 2011

R I E S E N I E

Získanie a inštalácia balíka Service Pack

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
Prevziať Prevezmite balík Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Ďalšie informácie o úplnom zozname všetkých vydaných serverových balíkov SP1 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Zoznam všetkých balíkov Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Predpoklady

Ak sa aplikácie Office Online používajú v prostredí so zmiešanými verziami, kde sa pre aplikácie Office Online použil balík SP1 alebo novší, pričom server SharePoint Server 2010 je verzie RTM (Release To Manufacturing), je potrebné pred inštaláciou balíka SP1 pre aplikácie Office Online nainštalovať nasledujúce dve aktualizácie:
 • 2510639 Popis aktualizácie servera SharePoint Server 2010: 12. apríla 2011
 • 2510648 Popis aktualizácie aplikácií Office Online: 12. apríla 2011

Prehľad zlepšení, ktoré obsahuje balík SharePoint Server 2010 SP1

Tieto konkrétne oblasti patria ku kľúčovým zlepšeniam balíka SP1:
 • Vylepšená podpora programu Internet Explorer 9.
 • Kôš: Možnosť obnovy odstránených webových lokalít alebo kolekcií lokalít.
  BUG #: 810894 (Office14)
 • Možnosť zníženia výpadkov a zvýšenia efektivity pomocou systémov RBS (Remote Backup Systems) a kópií bez podštruktúry presunutím ukazovateľov do databáz namiesto premiestnenia databáz.
 • Pomocou zlepšenej funkcie na správu ukladacieho priestoru je možné v nastaveniach lokality zistiť, ktoré priečinky zaberajú veľa cenného priestoru.
  BUG #: 810955 (Office14)
 • Podpora servera Microsoft SQL Server 2012.
  BUG #: 835967 (Office14)
 • Pomocou výkonnejšej služby Search Host Distribution sa zlepšuje obnovenie po chybe a výkon počas prehľadávania obsahu.
 • Poskytovanie funkcionality na zálohovanie a obnovenie zameranej na obnovu odstránených webových lokalít a kolekcií lokalít.

Zoznam na prevzatie obsahujúci problémy, ktoré rieši tento balík Service Pack

K dispozícii je zošit so zoznamom problémov, ktoré je možné vyriešiť pomocou tohto balíka Service Pack.
Prevziať Prevziať súbor Microsoft SharePoint 2010 and Office Servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Poznámka: Tento zošit je v angličtine. Nie je preložený do žiadnych jazykov.

Známe problémy a zmeny v správaní

Po inštalácii balíka SharePoint Server 2010 SP1 sa pri vytvorení novej kolekcie lokalít vypne funkcia pracovného postupu. Ak chcete funkciu Pracovný postup používať v novej kolekcii lokalít, zapnite ju na stránke Nastavenie kolekcie lokalít.

2532126 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíkov Microsoft Office 2010 Service Pack 1 a Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Vlastnosti

ID článku: 2460045 – Posledná kontrola: 17. 4. 2014 – Revízia: 1

Microsoft SharePoint Server 2010

Pripomienky