Popis balíka SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Úvod

Balík Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum Service Pack 1 (SP1) poskytuje najnovšie aktualizácie konektora SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum. Tento balík Service Pack zahŕňa dve hlavné kategórie opráv:
  • Predtým nevydané opravy, ktoré boli vytvorené špeciálne pre tento balík Service Pack. Okrem všeobecných opráv produktov zahŕňajú tieto opravy aj vylepšenia týkajúce sa stability, výkonu a zabezpečenia.
  • Všetky verejné aktualizácie vydané v priebehu júna 2011 a kumulatívne aktualizácie vydané v priebehu apríla 2011.

R I E S E N I E

Získanie a inštalácia balíka Service Pack

V Stredisku pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft je k dispozícii nasledujúci súbor:
Prevziať Prevziať balík Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum Service Pack 1.

Ďalšie informácie o preberaní súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
119591 Získanie súborov technickej podpory spoločnosti Microsoft zo služieb online
Tento súbor bol skontrolovaný antivírusovým programom spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft použila pri kontrole tohto súboru najnovší antivírusový softvér, ktorý bol v čase jeho publikovania k dispozícii. Súbor je uložený na zabezpečených serveroch, ktoré neumožňujú neoprávnené zmeny súborov.


Ďalšie informácie o úplnom zozname všetkých vydaných serverových balíkov SP1 sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2510766 Zoznam všetkých balíkov Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Prehľad zlepšení, ktoré obsahuje balík Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum SP1

Tieto konkrétne oblasti patria ku kľúčovým zlepšeniam balíka SP1:
  • Vylepšenie výkonu prehľadávania obsahu.
  • Poskytovanie podpory pre prispôsobené adresy URL súpravy DFS (Documentum Foundation Services).
  • Poskytovanie podpory pre zoznam ACL „Obmedzenie prístupu“ balíka TCS (Documentum Trusted Content Services) na bezpečnostné okresanie.
  • Poskytovanie podpory pre prispôsobené riešenie na bezpečnostné okresanie, ktoré sa týka odkladacieho priestoru konektora Documentum so zapnutou podporou balíka TCS, a to extrahovaním zoznamov prístupových práv balíka TCS do vlastností prehľadávania obsahu služby SharePoint.
  • Poskytovanie podpory pre povolenia superpoužívateľa konektora Documentum.

Zoznam na prevzatie obsahujúci problémy, ktoré rieši tento balík Service Pack

K dispozícii je zošit so zoznamom problémov, ktoré je možné vyriešiť pomocou tohto balíka Service Pack.
Prevziať Prevziať súbor Microsoft SharePoint 2010 and Office Servers Service Pack 1 Changes.xlsx.

Poznámka: Tento zošit je v angličtine. Nie je preložený do žiadnych jazykov.

Známe problémy a zmeny v správaní
2532126 Známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť po nainštalovaní balíkov Microsoft Office 2010 Service Pack 1 a Microsoft SharePoint 2010 Service Pack 1

Technické informácie

Ďalšie informácie o tomto balíku Service Pack vrátane zoznamu ovplyvnených súborov sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
2532120 Technické podrobnosti o vydaniach balíka Microsoft SharePoint 2010 a Office Server Service Pack 1 (SP1)

Vlastnosti

ID článku: 2460054 – Posledná kontrola: 8. 7. 2011 – Revízia: 1

Pripomienky